Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΡΑΚΙΚΗ
ΑΓΟΡΑΠ
ΕΑΝ ΔΕΝ
Οντέρ Μουμν
Δήμαρχος Ισμου- Δηopος
ΑΡΧΕΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΓΕΙΗ
ΧΟΡΑ,
AWAΠΤΥΗ
ΔΕΝ 0Α
ΕΡΒΕL
Εύγομαι σε όλους Τους
μουσοολμάνους συμπολίτες
ψου ευτυχσμένο Mπαίράμ με
Αυόδωση κάθε προσωπικής
φιλοδοξίας, οικογεναακή
γαλήνη και χαρά
Χρόνια πολλά
OFΦΕ Ο
ΠΕΜΠΤΗ 30 Μaου 2019
Ετος 250 . oυλoυ 1237 Ευρ 0,50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ!
Ο NEMMELONIAΣ & ΘΡΑΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΡΑΚΗΣ
Γροφoία r. Μικολάου 369100 Κομοτά Τηλ κο faxc : 25310-26500, emstintostraiiagens, www.thrakikiagoraσ
Τρεις από τους τέσσερις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
-0. πολίτες, με
την ψήγο τους στκ
ευpωλotς popo
λόpoav την ποmnή
αλλαή που προ φονς tc και έν .
νήνη η χρα . Εδ
ξαν ότι ανοζητούν,
μταξάων, αaνολικό καο συνκτικό
νέοι Δήμαρχοι στην Ροδότη .
Γιάννης Γκαράνης: "ΌΔΗΓΟΣ ΜΑΣΟ ΛΛΟΣ"
Ανανέωση στην πλειοφηφία των δήμων της Περιφpειας
Ο Χρήστος Μέτιος
ΑνMΟρaκης μπά και την δεύτρη εκλογιή αναμτρηση νέος περιφερειάρχης
. Χρ. Μέτιος : "Να εργαστούμε όλοι
μαζί Συνεχζουμε αποφασιστικά
δυναμικά για την
Θράκη"
οκονεμκ σχιδo , κα
όχι σκάρπιες προ
κλοηκές πopοχς .
χtδο με στόχο
την υψηή κα διατη
pήομη oονομκή a νάπτυξη, την προ
σλκυση επενδύσε ων, τη δημιουργία
molv κο καλν
σεων απασχόλησης
και την ενίχυση τη5
κονωνκής συνοχής
- και πάνω οε ωτους τους στόους .
δpoοντα ο σημαν.
Τικές δεολογς και
πολιτικές διαφορές
της Νέας Δημοκρα.
Τίας με Τον ΣΥΡΖA
- Από την άλλη εwσχύθηκε ορκκά Τον
Μάοο Δεάτης Οο
νομικού Κίκατος κο
διαμορφu0ηκε στις
100,8 μονόδες (αnό
100.3 τον πρ0oκαι
Ανατολική Μακεδονία και
Πολιτική, ΣΕA
Θερμές
Ευχές για υγεία
ευτυχία
Κατραντζή Μουσταφά
Περιφερειακός
Σύμβουλος ΑΜΟ
Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικν ,
Διοίκησης και Διαφφάνειας ΑM-Ο
c ρερεκκός σμβολς AM
Χρόνια noλλά
σε όλουs τοus nonίτε
τns Μειονότητόs μαs .
για τis γιορτέs
των ημερν.
Προσωηική
και οικογενειακή ευτυχία
σε όλου5
και για τον καθένο
ξεχωριστά
-oνoa στην ουλ 2)
Μουλταζά Ταρκάν
εύχεται σε όλους τους μουσουλμάνους
Χρόνια Πολλά
ur0220ΥΜΕ
5ΜΗΝΙΚΑ
Στους μουσουλμάνους συνδημότες μας για τη
του Σεκέρ Μπαϊράμ, απευθύνω θερμές
γιορτή
ευχές για υγεία , προσωπική και οικογενειακή
ευτυχία , προκοπή , Όλοι μαζ , ως Κονωνία
Πολιτν αυτού του σημαντικού τπου , να
συνεχίοουμε να εραζόμαστεμαλληλεφύη.
αετην κοινή Πρόοδο . Χρόνια Πολά
Οικονομία, ΣΕΛ, 19
Θέλουμε
Ανάπτυξη ;
Αγοράζουμε
Ελληνικά!
ΙAΧΑΝ ΑΧΜEΤ
Βουλευτή5 Ροδόms
Τιάννης Γκαράνη5
ΝΑΤΑΣΑ ΒΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗοογΡΕΙΡΑ
Με αpορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής γιορτής
του Pαμαζάν Μπαιράμ, ο Aντιπερκρερειάρχης
Ροδότης Νικόλαος Τσαλικδης εύχεται "Καλό
Μπαίράμ σε όλους τους συμπολίτες μας
που γιορτάζουν . Υγεία , ευημερία και πρόοδο .
Χρόνια πολλά "
ΜΑΧΑΙΡΤΣΑΣ
ΠΟΡTΟΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΠαΚ ΤΗΗ 69ΤΑ
Χυοoν Tw
Mε 5o M
Η M1 is9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2//6 ΣΑΒΒΑΤΟ 22/6 ΥΡΙΑΚΗ 23/
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ
Πoλtικός Μηχονκός Ανnpppoρης Ροδόnης
Π Β Η
ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
fpopao Είμβουος Πpρφo Eνopος Pδνς
-0 V Ψrγου