Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογρoψος
των to1o tou
πpiτ1" να υ
να δυχίρotί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κοκτήτης Ειδότης-Δευθυττής BA ΕΡΒΑ Erης 450, Φυλλου 1140 Τμή 00 ωρή-Πέμπm υνίου 2019
| ΕΚΕΤΟΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΚΟΣ
ΕEΗΣΕΤΗ ΚΡΝ
ΠΑNΣΙΟΜΗΑΗΑΙ
ΗΕΗΜΗΙΗΜΗ
τησε n tov aνnmim,
αντίς δεν
ν κού,
τήσε ότι
.. Πουλος Πόλάκης μηρηστικές αναρυή.
συνέβαλε με τον τρό . oς στα μίντα Δεν
σταpα1ήor
τις .
ενλον του Συε αi. κάθe
λιου Κυμηουρonou- νάρτηm του nλήγω
λου στο Eupuoνo- βahά το npoφίλ
Εστω και με pryo ,00 nilον το "nθικό
λη καθυστέρηση 0 της nrovέκτημα .
Μέγpο Μαξον 4n Προφανς to διά
Aεμμα τεείωo, pς κτό της Ελέης Γή. rής της ως σύμολο
Δημοσιεύουμεη σανροδοσία στα TοΠκά
Συμβούια του Δήμου Πρέθς σnς σελ 11.12
αviαtHκε δουμύ φΡβελέp lpe στημοσύνης, δη
ονούς κύρους βυζο γuνα
Αυτή τη φορά ννολόγο, η enoiα t, κής οχυος
ουκψε tu po tou μά ην χα καιoγως εδημαν
μνν νΗαΜ
Πρεμιέρα σήμερα
των Πανελλαδικν
[Εγία μαικγντιλημή
wiμμνά
Μέχρι την te
ω ε 0
oην τακνoroiηση
npεμέpn aίμnρα των
manodικν ξετοge .
νουν dρον άpoν
rAΑ κα τw leom
Ψψύση στην
Κορσεις Συμp .
oωv , nλην tns εονο το rΕA οτο Μομο npe
rιoν mu ntte
κον, γιαυ
δopν εξκτpε φ
toλογιuόν τpornλογιν ιυ χοuν να
Α iς u.
εξεταστι κντp .
τσονι τουλ Ο
e νm me έι Ποοuον.
κά δωpeκ
ναν"ηΟ