Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Πρτη Προπόνηση
για το "Spartan Race"
στη Σπάρτm > σελ. 15
θλίψη στη Σπάρτ
για τον θάνατο
του Κ . Δαλαμάγκα σελ. 7.
Συνλακεδαιμονίων
με τον Δημήτρη Διακάκη > σελ . 9& 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 |ΙΕτος 231 Αριθμός 5662 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081 253 Fax: [email protected] ikos.gr.www.lakonikos.gr
Π. Νίκας από Σπάρτη:
Ο αΦιλόΔημος
χρηματοδοτεί
τους δήμους
για τα αδέσποτα
Πα κατασκευή ,
α Καρδιά
Ψυχή του
έθνους
Λακωνία, αξίζει περισσότεραν
επισκευή
και συντήρηση
καταφυγίων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ / υn. Περιφερειάρχης
Την υηοβολή Προτάσεων
από δήμους και Νομικά Πρό σωηα για την κατασκευή, επt
σκευή , συντήρηση
εξοπλισμό εγκαταστάσεων
καταφυγίων
αδέσηοτων
θερμές ευχαριστίες σε όσους τον στήριξαν απηύθυνε ο νέος Περιφερειάρχης
ζων συντροφιάς Περιλαμ
νέα ηρόσκληση του
βάνει
Στη Σπάρτη Βρέθηκε την Τρίτη
4/6 ο νέος περιφερειάρχης Πε ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εκλογή του.
σος και τον τόηο μου . Γιατί εδ
έχω τους καλύτερους φίλους οι onoioι σ' αυτόν τον μακρόΒουλευτές και τους nολιτευτές.
Φλόδημου l- nou δημοσίευσε την Τρίτη (4/6) ο υπουρΥός Εσωτερικν Αλέξης
Χαρίτσης .
Ο συνολικός ηροϋπολογισμός του
ανέρχεται
ευρ , εν το αντατο nοσό
χρηματοδότησης για κάθε δ καιούχο ΟΤΑ ορίστηκε σε
300.000 ευρ (ηλέον ΦΠΑ
ΗυnoBoλn ηροτόσεων ξεκίαοεας ενο του μου. o ς ψορες Χpονο ογωνα, 5onbnoον,t
Nwa A
, Και
τούλη στην Περιφερειακή Αρχή λιτν από την ευρύτερη ne - Πόληn Πou είδα στη ζωή μου.
επισκέφθηκε το εκλογικό του ριοχή , ο κ . Νίκας ονέφερει θέλω να ευχαριστήσω μέσα τον σπαρτιατικό και λακωνικό
κέντρο επίτης οδού Κ. Παλαι--Είμαι Πάντα Πολύ συγκινημέ - aπό την καρδιά μου τα Πολιτικά λαό για
ολόγου , απευθύνοντας θερμές νος, όταν Βρίσκομαι στον τόπο και κομματικά στελέχη , τους μου έδωσε . . συνέχεια σελ. 8
να ευχαριστήσω Πάνω an' όλα
συμπαράσταση nou
Προγράμματος
20.000.000
Ολοκληρθηκε σεμινάριο Erasmus+ στο Γύθειο
Η νεολαία της Ευρπης
κατέθεσε Προτάσεις για τη Μάνη
vησε ήδη με την έκδοση της
ηρόσκλησης και θα διαρκέσει
έως την 31η Δεκεμβρίου
Νέοι από 7 χρες Πρότειναν ιδέες και λύσεις για προβλήματα της περιοχής
Το οίτημα του δήμου ηρέπει
να συνοδεύεται,
άλλων , από σύμφωνη γνμη
υnouργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων .
συνέχεια σελ 7
Ευρωπαϊκό σεμινάριο Erasmus+ , κάτω αno ττην Βασική
δρόση και μαθησιακή κινητικότητα ατόμων Που ασχολούνται
με νέους [Youth Workers),
έλαβε χρα από 16 έως 23
Μαΐου στο Γύθειο. Το σεμινάριο
είχε ως κεντρικό θέμα τη νεα διοργάνωση συντονίστηκε από
τη "Humanity and Youth" , μια
δυναμική άτυπη ομάδα νέων
ανθρηων Πou δραστηριοηοιμεταξύ
είται στο Γύθειο.
Οι συμμειέχοντες noυ Παρα κολούθησαν το σεμινόριο ΠροΕΡΧονιαν αno επτa χρες την
Ειδικό δικαστήριο
για τον Ελ . Βενιζέλο
της Βισιμης εκμετάλλευσης .
την Ρουμανία , την Κύπρο , την
Τουρκία και η Δημοκρατία Βό ρειας Μακεδονίας (Σκόπια).
συνέχεια σελ , 8
ανάδειξης και διαφύλαξης της
άυλης και απτής Πολιτιστικής
κληρονομιάς της χρας μας Η
του Δημήτρη Καμπουράκη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα