Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
NEMTH
0ΝΟ 2Υ
MEΡHA ΑΕΕΤHΤΗ ΠΕΕAΝΗ ΕΘΗΕΡ- ΕΟE UPτΣ 30
Παπάγος ή Πλαστήρας
Πa φuλλα, naές εκλαγκές αναμετpίσεις
Ardw Σ0tera. Σεττέμάμας 1aι, vέ
μ48 aΡ ΝΕd
rΟNΝΕΟC- εήα κόθε Σά8Β ατο
ωννς 0η ο
ΔΩΡΕΑΝ
Απατενας με έδρα
τον Αγιο Στέφανο!
ΟΜΥΘΟ,
ΤΑ ΠΡΟΣΠΑ
οΙ ΛΣΤEΣ
M0OE . Φ
ΟΥΜΟΣΜΕΝΣ
bia 0vή ya bκ.
αΜίιεύφυnκt.
Ερuελή ομόδο
και oήκαοaν
600.000ε
από εύποτα
άτομα rαι
στην Αχαία
ιάτες,
ΑΜΟΑL K
ολ aπτόατος .
x. ΜΠΟMΑΝΟΣ, Η
Yε3 nκi σε μα
cix onocι
tnλφωνκό
κέντρο εντός και
εxτός φυλακής
no tε, 6 oapο
BmΜφn n εtpρη.
εtK στις φε ς 1
.ΟΛα. 5u
0. ΕMΟΥΡΝ. E
ΕOAΟΕΟN
Inua oυται εi-n
ΠΛΑΑΞ5 M
ΤΑ ΠΡΟΤΑ
NMw Μpό
ΚΑΚοχη
ΑΑΤΟΕρ0 ο
ITΗ5Α
THN TPITM g
kλεου.
ΕEURΙ ""
Ερχεται το 9ο
Motor Show
Οmμlk
Mi u Η
upeσι 15 a 10
Η μεγάλη ευκαιρία του Προμηθέα
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
Η ΔΑΚΕ ΣΤΟΥΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Αβάντι
με Σρέτο
κ αεηοo
Ε 0Ο Τ
e 0 e πo Μκr .
Α Κ pK
μές συν Δυμάμη Τ
o, to por un ηppt ω 6e
Πoςoου u eυ
pDί yuψί
Το ίριόντειο Εσπερινό ΕΠΑΛ
υφύρισά i5μκi
ΟΜΝΜΗΤΝ
iστά Ενp
9 9 οuηo
1laΜα
αΤ ΤE
dianomi 25%
μ Ηite
iae μ θedΑΑ
ου9 ΜΜ
M NΕαι tt

Τελευταία νέα από την εφημερίδα