Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

6

ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5155

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ

Την Τρίτη
η επίσηµη
ανακήρυξη
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΕΛ. 5, 10-11

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

«Ολοι µαζί
θα πάµε την
Ελλάδα µπροστά»
ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΤΗΣ Ν.∆.
ΣΕΛ. 13

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ «Γ»

Ολες οι απαντήσεις
των θεµάτων
σε συνεργασία µε τα
φροντιστήρια «ΣΤΟΧΟΣ»

∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ
65 ΑΠΑΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΛΗ ΣΠΕΙΡΑ
ΠΟΥ ΕΞΑΡΘΡΩΣΕ Η ΕΛ.ΑΣ.

Πλοκάµια
σε όλη
την Ελλάδα
ΣΕΛ. 7

∆ΑΣΚΑΛΟΙ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Πρώτη δύναµη
η ∆ΑΚΕ
ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΣΕΛ. 4

«Οδύσσεια»

για τους κατοίκους
ΠΩΣ ΘΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ
Ο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΟΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟ
ΣΕΛ. 3

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΚΕΑΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΕΛ. 19-23

ΠΑΛΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Ζητείται
ενοικιαστής!
ΣΕΛ. 6

Mέχρι τις 28
Ιουνίου οι άδειες
στην παραλιακή

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:

Σερβοβόσνιος
στον πάγκο
Ο ΣΒΕΝΤΑΝ ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ

ΣΕΛ. 9

ΤΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝ ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

«Ψάρεψαν» ρόδες και
δίκυκλα από τον βυθό!
ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα