Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Duouαπ pό
www.olympiobimn.gr
pοuo, ηε
ΠΕΜΠΠΗ 6 Ι0OY 109
ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΡΜΜΑ
ΦwΟΔΗΜΟΕ.
Χρηματοδότηση ύψους
2.491.201,92 εuρ
Σαμαράς: Επίορκη
και εγκληματική
ομάδα δικαστικν
έστησε τη σκευωρία
της Νονaris.
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΥ oΜnΟΥ
poηκο01500011 εp
μσp wπμητυ 1
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΚΟΜΙΣΙON
Εaa Μ έn.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τρύπαν
1,9δι0 Ευρ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΣΙΠΡΑ
and αΜnς
|uγασήη μη
φpάμε
ος στη
μη αm
κγάς o ην
Αpίu naο rown AμM οπpν θπαργeς mς iaaράς
ΟΜ ί να
wpήoυ ud α πο Ε
κόuα ο0ηε μ n oο πλευpό μου,
σλ. 8
0 ος dος αpάτο μο ό
|5uς nς το Tpnpa συ Δn.
Κngάn
ΦΜΟΔΗΜ Η
20 εκ . ευρ
σε δήμους
για τα αδέσποτα
e ταν| ούη κυ aο ρόοπο μουκας
μοάνουA οΜτς.
Μ Δ0 Moνν.
Τ nΟeή μu
au Μ α 30.000 ΣΕ ΚΑΒΕ
ΔΟΥΧΟ ΔΗΜΟ
πΜοης n
|σα μοα ρi
Ο nupeς Εουnpν.
υσ00δμοulb εl οις ήμος ο :η ni oη
| μ oή μη μ φο aής
| pές βους μ σς κ φά
μ. ακο pοpoμμα Μεn pαμνm
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΑ ΕκΠΑΙΔΕΥΣΗ
πρσος ην ή εή.
σνηρη μό
ονp ά φι po bo
Όλα έτοιμα για τις παν ελλαδικές
εξετάσεις στη Πιερία
Π b Ν
πόγημοδpης για κά κήο ΟTΑ
cparμεou 00ά Μυκβοή
πρoάo ν unu ήημμ Τ η m.
ovtreς n
κρo Κοδη nς
Δημoιoύς buμβοδiουςaνOο λή
δμupκήpia
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΛΕΙΩΝ
atς mν
συλ. 3.
συλ 3
κo dus
Μ Υτ 10Μ α αονα
α ι nο
4 ηo uς
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΑ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟy
Ευχαριστήριο
Εκμάθηση
κολύμβησης
Ns noαάς
: ΓΥΤΟΡΑΚα
aΗτ δηνακνοίνν
| poη ις pς μουπτυ μεοήρ με
| mν νήpος ο μ oοδu αγo Aημ ό
Πp oΣφo δμn Εκompος
o σ0 τ τΝ
Μαης Βe o Κοσο καμοομμε μηΡήcu μ
pa έο eτήσuα.
ΑΟληση
ΚΩΝΕΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Ε T κ n ruΕΕΗΗ
Δημιουργική
Γραφή
Το ΧΠΡ0 ΤΟΝ
ΕΠΑΔΕΥΤΗΡΟΗ Ααην
English
ος να ΜΤ
0γ9ς μα4 ν
Tπρeν o 297 d μ yΛ , δυοp
|n o ς οτoς ακρς υγα ηνυκαήη αμερόo
cη wυσ o a μυ Eonςανο α ο &v
Μοθηματικό
#ΟΥΝΙΟΣ
Πειράματα με
καθημερινό υλικό
Εβαυm ς w nH μ .
ΜοΠνΜ
1ΟΥΛΙΟΣ
καnΣΑΤΟ ΓΡΜ ΤΚσογοα
Α ά pημ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Μογορική
Sυrεμνη
m..235101039Η
ΗY & Ρομηστική
kontopouίosbeton αgmall.com
| Δευτέρα npκονή
μe 030-400
ή0830-κ00
Επιτpanίζφα
Παροδοσιακά navίδια
Χτουpε στύσος επστοσύνης
Μ ποάντα πφότιο σις
τpαpμα 8n
φpdία
Ζωγραφυκή
αbύτεος ημίς ΜΒ
| Εξαδια μένo μας προσωπικό, σες
Εγγοτε Τοαλύτι0
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Μουσική
| Βpβάια pαpopd
en cm mpoς τ λis
και το mpuνόιμοφμο pαp
eπoTLλtομα.
ΑφΟ ΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
Τ.351039303 & 348 86
η aηεμη
onoδunή ηpόrασ
ΠΑΑΤΟΝ
[email protected]
nΣτonoΗΝΕΝΗ MΟΜΑΛΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Εγγραφές
καθημερινά
N. ΜΑΡΑ
Έναρδη
μαθημάτων .
20 ουνίου.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΒAΡΞΗ ΤΗΗΜΑΤΟΜ
ΡΟΦ α Doνuk
-ΠAΜΟΡιο00ΤΗΣΗ En
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ζαλόγγου 2, Κατερίνη-Τηλ.: 23510 31336
κoh4 εγ4Η4