Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6777
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πότε θα μπορεί
η Ελλάδα να
αποπληρσει
το ΔΝΤ
Εξοικονομ Κατ' οίκον I1
Προ των πυλν η Β' φάση
γωγής δικαιούχων με
μεγαλύτερα
ατομικά ή οικογενει .
ακά εισοδήματα από
Πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας είναι να
προκηρύξει μέσα στην
ακόμη
Φάση τυ ΕEοιο, νομικές κατηγορίες,
στην περίπτωση που
σχεδιάζουν να καλύ0ndnADSiDAMΑA
να e Τοm7κό
νομ κατ ' Οίκον 11 ,
προγράμματος
ην εκτιμηση ότι η
ωρης αποπληρωμής
των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού
oποίο βρίσκεται σε
εξέλιξη από την περασμενη ανοιξη . Oπως
έχει γίνει ήδη γνωστο,
δανεισμό. Οι δικαιού
χοι αυτοί δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν
επιχορήγηση για τις
λάδα ένει ζητήσει από
τον Αποίλιο , "θα έχει
ολοκληρωθεί σε δυοτρεις μήνες, αν δεν
διαp α
σωπος της Ελλάδας
στο ΔΝT, Μιχάλης
Ψαλιδόπουλος, σε συ
συνέχεια στην 11
έχει ποϋπολογισμό θα προχωρήσουν , θα
250 εκατ . ευρ , δίνοντας έτσι τη δυνατό- νατότητα να λάβουν
έχουν ωστόσο τη δυαν η πλατφόρμα θα
αανοίγειν σε διαφορεs Χρονκες ρορεμβάσεις που θα μπορούν να γίνουν θα
εναι και aλ η αντικαsuoMεκού κότοι
Vια το δάνειο που θα
συνάψουν.
Επίσης , βελτιωμένη
θα ειναι η οιαοικασια
λής των αιτήσεων,
στε να μην ανακύψουν τα προβλήματα
γεωγραφικν Περιφετελικά
έγινε στο προηγούκαι αποτυπματος σε
τουλάχιστον
η θερμομόνωση του
κελύφους του κτιρίου ,
αναβάθμιση του συ22.500
ρειν , όπως
κ νουμε ξανααναφέρει , η νέα φάση
που θα προκηρυχθεί
θα έχει ελάχιστες διαμ
'Αno την άλλη πλευρά,
οι όροι του νέου κύκλου θα είναι πανομοιους
Οίκον l1, κάτι noυ ση.
μαίνει πως θα ισχύουν
αλλά και aναβάθμσ
του συστήματος ζεστού νερού χρήσης .
Αναδρομικά
συνταξιούχων
Ποιοι θα Πάρουν
τελικά χρήματα
ποογραμα που "τρέ ,
χει" ήδη, Μία από τις
σημαντικότερες θα
του Πληροφοριακού
ται κλιμακούμενη επδότηση, ανάλογα με το
ατομικό ή οικογενει.
ακο εισόδημα , ενω θα
υπάρχα
συστήματος , rou είχαν
παρουσιαστεί
emλAEΡuηρια για τς
εν ανάμεσα στις παΠληoοδορίε θα υπόάΟ νοduματος, Ωστόσο.
χει η δυνατότητα υπαακόμη δεν είναι σαφές
συνέχεια στην 10
Νέ0s ΠΟΜΙκός κδικαs:
Παράδεισ0s
η Ελλάδα για
ξέπλυμα μαύρου!
χρήματοs
Αναδρομικά
2.500 έως 25.000 ευρ
25 εκατομμάρια συνταξιούχοι για τα κομμένα δρα, με το όλο
wο μα μει
eu μεταις
7ης Ιούλίου 2019 και
ανάλογα με την απόφαση του ΣτΕ για τον
Ο κατηγορίες των
συνταξιούχων που δι
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9