Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
3ΙΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Ιουνίου
Αριθ. φύλλου 7280
Τιμή Φύλλου 0.506
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΩΔΚΟΣ
Δήμos Γρεβενν
Εγγραφή Παιδιν
στιs κατασκηνσειs
Δήμος Γρεβενν και απλή αναλογική
"Τόρδιος δεσμό"
του κρατικού
προγράμματ0s
σε Δήμοus 2019
Ακυβερνησία, συναίνεση ή . συναλλαγές
Συνέχεια στην 5
Ευρύτερες
συναινέσεις
και συγκλίσεις
καλούνται
να επιδιξουν
οι νέοι Δήμαρχοι
και Περιφερειάρχες
Συνέχεια στην 10
Πρόσκληση
συμμετοχής των
τοπικν επιχειρήσεων
στην 1η Πολυκλαδική
Έκθεση Προϊόντων
& Υπηρεσιν
Δυτικής Μακεδονίας>
Προ των πυλν
|η Β' φάση του Εξοικονομ
Κατ' Οίκον Il
Συνέχεια στην 6
Ισως και εντός της εβδομάδας η προκήρυξη
Συνέχεια στην 11
[ΕΠΙΜΕΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΙΕ
.ΚΤΕΟ
ΓΡΕΒΕΝΝ
ΤΕΝΙΣ:
4ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΟ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ
5ο χλμ. Γρεβενν-Μυρσίνας
Τηλ.: 24620 29200
E-mail: [email protected]
κάτω των 10 ετν
Συνέχεια στην 20