Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙ0-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
C- Funes ης Ελάα
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
με το nutλίοτεpo κoι ιαuεpo
Palace
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolncom
Erος ιδροσεως 1932
ΜΝΟΔΗ μΝΕS
Αριθμός φύλου
www.minoan.gr
Ιδρυτής ΜIΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.578
Σελίδα 23
Σελίδα 14
Οι αθλητές των Λασιθιτικων σωματείων
στίβου στους αγνεςΗ ράκλεια 2019>
Κοσμοσύρροή και στο φαράγγι της Κριτσάς!
Ηταν καλή πορεία παρά τις δυσκολίες
Πόσους ψήφους έλαβαν
οι υποψήφιοι δημοτικοί
και κοινοτικοί σύμβουλοι
στους δήμους Αγίου
Νικολάου , Ιεράπετρας ,
Σητείας και Οροπεδίου
Λασιθίου
Ένας συνολικός απολογισμός από την Αντιπεριφερειάρχη
Λασιθίου με τις κεντρκές
Υπηρεσίες του Ηρακλείου.
εν wa Ρόλει
κοινό πλοίσιο λειτουργίας
Στους λοους a
nολιτική δράσn τη μη υ.
Περιφέρεος στην κοότ
Σελίδες 5 67,8.3 1, 12
ουooς
Τρόnο όλEς υτές ο Υmρεoίες , όταν αναλογιστε
e νέ o
n εrα ρ
Επανακαταμέτρηση των
ψήφων τους ζήτησαν
κάποιοι σύμβουλοι και θα
προβούν σε ενστάσεις
νs ς με
μέλος του nepιpερεoκού
έντυπa nου χρηoμοπoουοαν, οpοειςnηρe
aλλά και ως αιρετής νοσε νομό . Ούτε και τρα
το 2006-2010, αοφέρ0ηκε λεμική. nou δάνθηκε στην Υτόσεην εirε neογρόpο. Beβιά uΟ ηλέον ε.
nK Πελαγία Πετράκη μ . npoτη nepioδο ou ξεκi - ντος 1 αντιμετnισε , na - οωτεροκή συνεννόηση
Eελίδα 3
Βαθυό Ενα -ημνη. της ΠΕ Λασθου έαν
ΤΟΝΗ Η ατnεριφeρoιά την επιστροφή της στην ε
Μόνο έκτακτα χειρουργεία
στο Νοσοκομείο Αγίο
Νικολάου λόγω έλλειψης
αναισθησιολόγν
A Α ταμετo , με ουο χρονια σno την ημέρα
λευταίο χρονικό διάστημα , να tnavαλάμβαναν το δο Στην ερτηση αν αυτό κτήσει διευοντρια.
Κ me ίam m a n nou δεόρρυσε η τόσταn α ΥnΖαγκότη σε ψηφοδέλτο θέλοντος έτaι να npoστα - η μνημονιακή nερίοδος ή ρεσίες μας έχει 0οppoΠκείμενων εθν εκλο - Τ0υ Στούου Αονοuτάκ Ται στο ΥΕννός Της Yρ. maλλήλ om
Σελίδο 28
ο aνο0 νς κα ς ριστει κατα noλu H ΠΕ
χάμενο -enιστροφής , στο στηριότητα
Τάα Τpia χpό
και του τρόnou λετουρ - τουργεί ομαλά πλέον σε
eoncorovne ondvng
Οταν ανέλαβα , ανanλη - της έχουν τακτοποιηΈλλειψη προσωτικού
Το -εndγγελμα . του ο α εnέλεξε όπως είnε , να
αηστός9
η onoia anό το Σεπτέ aν δεν γΕται αντληπτό νάκη , νέα μήνες aν γoαλά ο καθέος Τους
μροα φοα στο u onό το ουρά κονό ενα τις nρφeρεoές ελοpς ζωής ou tmeae n νοσχόληση , επεoήμανε η ppepοοκής Ενότητας Λa - και όταν mpoύφει mpότς Της Περε0ς . λά να να κάνε nnar n γoς mη ί ν
ότητος και γενκά με την τη βόλτα σου , να υπογρά - ματάρχες , δευθυτές και μπορέσει να την κάνε .
ΠΕνΤΟEτία αυτό θα το κα - ς Ερ τελείωσε Μoe άλη αeστάτω στη nu
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡοΠΩΛΕΙΟο
γνωρίζει
: ακρβς και
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
Ελληνικές
ΦΡΑΟΥΛΕΣ 2.99ε
Λασιθίου
ΜΠΑΝΑΝΕΣ 1.09Ε
Εισαγωγής DOLE
τηκτΔΟ
0.29ε
μο 0aτov u ΚΟno ovτιηεριφερειαp- ολη λειτουργία ιατί ο υπήρχε μ το Ηράκλεια
pισε να anόσχει ολοκλη - αλά η πραγματικότητα. moημένος Βρrgα τις Υπη , γιατί υεήρχε μεγάλη ανηλονή Τηςαn αι ς νnn Λoi oτe
Βπλής περιφεροαπού συμ vα κα no σνθετ δόν ο Μάλληλοι ήταν aε Ηκρο λλου
ΤΟ ΚΙο
ΟτυΑΕ
pου oτε να αΑΕ mo δυσκολη λογ, αντ: κατάσταση nopατήσεων . ένα βασικό npoβλnμα για
σεων mρος Ηράκλειο με . εα ηe nE Ania
ενδεχάμενο η ηλοκή της κατάσταση στην onoia t .
ΕnΟEλυαΤκά motλή. reάνme an oντοα δοατο
ματα, αφού , όnως δήλυoε , anοστελέχωσης nou un , Από
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΕΗ !
2010 έως το 2013 ξονταν , χρησμοποιούσαν
ολη Α a εi Τη meν tm uvστα
| ΚΑΝTEΜ LK ΕTΗ ΕAAA M ΕΤΟA800 et
ός μπχανικός, στη Σ Yθηκε , mερίοδος μεγάλης ρίοδο 0 mpooδορισμές Ηράνλειο .
Πρoθλήατα και την ano- Τος μτΟκνσς και Τον Υmo nΕ
H Εσκα φρ9τα καλχανικά .
ΕΠ ΟΥ no MκΟΛΑΟ ΤAΑ1 2171
Η ΣΝEEΑ η o

Τελευταία νέα από την εφημερίδα