Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΣΝΑΕΝΤΟ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΚΙΝΣΤΑ
ΙΝΤΕΥΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 05/06/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονοΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7119
27 χρόνια
Η Μοody's Περιμένει μεγαλύτερη αύξηση των καταθέσεων
Παραμένει θετικό το oulook των τραπεζν
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ
Βορείου Ελλάδος
| Η ανάγκη για κουλτούρα αταχείας απτοτυχίας>
Αιστοδοξία των σπελεχν
Αίξηση κατί 50%
τις έθμαγες
μίού πρς η Γαλα
Το 2018
για την παγκόσμια ανάπτυξη
Η κιματική αλλαγή και οι κυβερνοεπιθέσεις αναδει νύονται ως οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανάπτυξη
των επιχειρήσεων , σύμφωνα με έρευνα της ΚΡΜG . Η
ανάγκη για κουλτούρα ταχείας αποτυχίαςν
ΑΝτιμέτωποι με
δύσκολη
Παράταση έως Τις 30 Σεπτεμβρίου
για Τις 120 δόσεις στην εφορία
Πρόκληση
βρίσχονται οι CEOS Παγκοσμίως, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της 5ης
έρευνας CEOοutiook nou
προγματοποίησε η ΚΡMG
Intemational και δόθηκαν
σήμερα στη δημοσιότητα
Παράταση Της προθεσμίας υποβολής ατή
σεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 120
δόσεων Προς την εφορία αναμένεται να ανακαι επισήμως το υπουργείο ΟικονοΣχετική Προαναγγελία έκανε σήμερα η υφυΠouργός Οικονομικν Κατερίνα Παπανάτσιου
και η δημοσίευση της απόφ Υh. ΥΠοδομν
Eiνι έραφολισμέη
ηpιμηλήηαη
για Τη νέυ
ασης στο ΦΕΚ.
>>( 3η
ΕΑπτακίδμα
πηρin
mυ μτα
Τψυρής
Τα Πρτα ορι στικά αποτελένες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση
θέσεις (ΔΕ) και 5.235
θέσεις Υποχρεωτι κής
Παίδευσης
Πανεπιστημα.
κής ( ΠΕ) και Τις
σματα της ΠροΤων
3Κ 5η ς υπολοίΠων .
ανταποδοτικές του
υπηρεσίες των
δήμων
κοινωσε
ΑΣΕΠ, εν Τις οριστικά αποτεαμέσως επόμεθέσεις
(ΥΕ).
Εκπαίδευσης οι πίνακες διοριστέων
στάλησαν
ιστοσελίδα
(www.asep.gr)
καταχωρίστηκα
ν σήμερα τα
Τεχνολο
θα αναρτηθούν
στο Προγραμμα
*ΔΙΑΥΓΕΙΑ>
μετά την έκδοση του σχετικού
Αμοσο διάλογο
για την εκβιομηχάνιση
(ΤΕ ) , εν αnoμένουν τα αποΤελέσματα για
απεαναΕθνικό ΤυπογρΤς 2.714 θέσεις αφείο
Τς χορος
λέσματα για Τς Δευτεροβάθμιας δημοσίευση και
>>( 2η
Created by Universal Document Converter