Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4.CM Κ
Η ΡΟΔΙΑΚΗΕ
ΤΡΙΤΗ 4 1ΟΥΝΙΟΥ 2019 HΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ιμη ει ΑΡΥΜΟΥ 22 208
Α0 ΤΕΛΙΔΕΣ
Από το Καστπελόριζο
ξεκινά τη μάχη
ο Κυρ. Μητσοτάκης
Εκτίθεται σε
καθημερινή βάση
το νησί μας!
"Χάθηκαν 16.400
Ψηφοφόροι από
τον δεύτερο γύρο
Υφηλά τα nοσοστό anoxής και στο νησί μας
στς εκλογές της Κιρακή
θα βρεθεί στο νησί το Σοββατο nρoματoουν τος επίσκεψη θvκnς συμβολικής σημασία .
eΙEΛΣ
Anapόοtες καταστόσεις και τολοnω| pία στο οεpροδρόμεο Διγόρας.
ΟΣΕΛ 0
ΕoΚΝΑ
Νέα εποχή
Ψτη Ρδο
Με την εκλογή τον Αντνη Καμπουράκη
αναπτερνονται οι ελπίδες για την αναγέννηση του vησιού
ΣΕΛ. 4-5
4Xιημε 5Εre
κοER.
VITHOS S PA
Μoνn ο
PΙZΖA PASTA | BAR
40 Rεntό Πρπτng- Πρισύπου κα Μaσάζ
Σρτin Σ rεo
Τes e Treυ: SuTet
Το -Η Βuωγα- καu πίλa κοντας ου:
Καθημεμνά 12:00-00:00.
η Ητ ainaΗ Ε05
παυ δΗΗΕΙl: Jm 0 r.-7
Μeη )ΕΑnruαν 1 GΤνuREI Εδ
Μ Μ 7 MΙ .M 444ην
6ΟΜΗΣΗ ΡΟDΟΥ
ποΧΜΑBE
Π μιηνηψα Μpurεtrη; 1ή10 γ00 10
οwνείνα362iςeocttLcΩm