Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

20oC, 15:00

22oC, 21:00

€0.80

20oC - Υγρασία 79%-92% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:13 - Δύση ηλίου: 21:04

Το σχέδιο της επιπλέον καθετοποίησης, που
αποπειρώνται οι μεγάλοι τουρ οπερέϊτορ, περιορίζει την ακτινοβολία των προορισμών. Στο πλαίσιο της all inclusive επιχειρηματικότητας, η τάση είναι η ανέγερση νέων ξενοδοχειακών
μονάδων και η χρόνια μίσθωση άλλων από τους ίδιους τους τ.ο. με στόχο να πουλάνε διακοπές σ’ αυτές ακριβώς τις μονάδες, ρίχνοντας σε
δεύτερη μοίρα τα άλλα καλούδια του προορισμού. Σε μια ακραία ανάγνωση της επιδίωξης, ο επισκέπτης θα μπορεί έτσι να καταναλώνει ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες, κατά κανόνα εντός του ξενοδοχείου, αδιαφορώντας εάν βρίσκεται στη Χαλκιδική ή στην Κέρκυρα. Ο προφανής στόχος είναι η συγκέντρωση ολόκληρου του διατιθέμενου ποσού για τις διακοπές, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωτικού ανταγωνισμού, με θύματα τις
μικρότερης ισχύος και πάντως μη καθετοποιημένες επιχειρήσεις τουριστικών υπηρεσιών, βεβαίως και τις μικρές ντόπιες μονάδες. 3>>

Ç íÝá óôñáôçãéêÞ ôùí ðïëõåèíéêþí ôïõ ôïõñéóìïý

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4895

ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, ΤΡΙΤΗ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΗΣ

¢ñ÷éóáí ïé äéáäéêáóßåò óôïí ÓÕÑÉÆÁ
Ποιοι ακούγονται για
το ψηφοδέλτιο, ενόψει
των εθνικών εκλογών

Éôáëïß ðïäçëÜôåò óôï San Giacomo

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι καιροί ου μενετοί
(μτφ. δεν μπορεί να περιμένουν)
φαίνεται ότι σκέφτηκαν στον
ΣΥΡΙΖΑ κι έτσι το ευρύ, εκλογικό (;) σχήμα της Προοδευτικής
Συμμαχίας στην Κέρκυρα, συνεδρίασε ευθύς αμέσως μετά τις επαναληπτικές εκλογές. Έγινε αποτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων και τέθησαν οι βάσεις
για τη νέα προεκλογική καμπάνια ενόψει της αναμέτρησης των
βουλευτικών εκλογών στις 7 Ιουλίου. Ενδιαφέρον προκύπτει και
από τα ονόματα που ακούγονται
για την συγκρότηση του ψηφοδελτίου Κερκύρας.
ΚΕΡΚΥΡΑ. Το ιταλικό, ποδηλατικό γκρουπ ποδηλασίας "Alpi Tour Bicyle Group", υποδέχτηκε χθες στην πλατεία Δημαρχείου, ο Κώστας Νικολούζος. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους διοργανωτές, που επέλεξαν την Κέρκυρα για να περάσουν μία
βδομάδα, κάνοντας ποδηλατικές διαδρομές σε ολόκληρο το νησί, τονίζντάς ότι "η Κέρκυρα προσφέρεται για εναλλακτικό
Σελίδα 7>> τουρισμό" και πως "το ποδήλατο είναι ένα μέσο που σας φέρνει σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον. 9>>

ÐÝíèïò ãéá ôçí
áðþëåéá ôïõ maitre,
Ô. Ìïíáóôçñéþôç

ÔÝëç åâäïìÜäáò ôá íÝá
áõôïäéïéêçôéêÜ óõìâïýëéá
7>>
áðü ôï Ðñùôïäéêåßï

¸êèåóç Ìáíéïý, ìå èÝìá
ôïí ìåãÜëï, ÃéÜííç Ñßôóï

11>>

4>>

ÔåôÜñôç 5 Éïõíßïõ
Sirena
10:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 684

3ï Corfu Emerald Cup: ÃéïñôÞ èáëÜóóéïõ
áèëçôéóìïý ìå “ðñÜóéíï” ÷áñáêôÞñá 16>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα