Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 62ο-Αρ.φύλλου 17.528 . Τιμή 0,60 E. Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019
Γραφeία Φ. Ταβέλλα 11-ιΩΑΝΝΙΝΑ 453 %. Τλ. Κέντρο 20510 25.67π, 33.791-Fa 26510 30.350 htp://wwρoinosiogos.g. [email protected]μinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Οι πανηγυρισμοί έδωσαν ήδη τη θέση τους στον προβληματισμό
.ΟNΗΡΚΟ ΔΗΝΑΡΧΟ ΤΟΥΒ ΓΥΡΟΥΝ
ο01λεισθένην τους υποχρενει να πάνε σε αναγχαστικές συμμοχίες και ρον-άρονταπΟΠΟιού εατρεμότητες πρινχάσουν την εξουσία .
συΥρουούς για να ζξαογαλίουντλεομηφρασα σμβολα
ΟLio αyύης (pn) Naγrας α πλναιαλiτνηψλας δαμαίς.
Σε πλήρη αποσύνθεση και διάλυση
έχει περιέλθει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
στα ο
Ποπλέτι
οι νέο δημοτικοί άρχοντες μποΜη
Εμφανής η ηποπάθεια και στην εκδήλωση που έγινε στα Γιάννενα
τη Δευτέρα με ομιλητή τον Υπουργό Δικαιοσύνης
Κλονή ο
χθηκαν πολύ γρήγορα ο προβληνyuvia για mν
πoε ν m
σία αλλά μέχρι Τότε αποδύεται σε
ΡΕΠΟΡ ΤΑΖ
αγνα να τακτοποήσει εκκρεμότητες κα να περάσε εpουσφε.
Τολογικές υποθέστις από τη Βου.
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ποίο a
στους νεοεκλεγέντες δημάρχους δεν
Μεγάλο στοίημαν γα τοος δημάρχους που εξελέησαν
στον β' γύρο είναι ο στηματισμός συμμαχιν που θα τους
δσει πλεοφηφία στα Δημοτικά τοος Συμβούλια .
λογίας της ήττας Τοuς και μια σπέλπδα προσπάθεια να περισ.
μο που Βέσπισε ο Υπουργός Εσωeenm t τί πoc περάλυση όσοος Δήμους αλλά και των αυτοδιοικηικν εκλογν.
αναλογικής οδηγεί ουσιαστικά σε. .
, Π μπορούν από mν κατρακύλα
που ήδη χει αρχίστι
Περιφέρειες κρθηκαν στον β' γύρο Γα να αποκτήσουν την αταραΜιλά από μόνη της η φωτογραφία από την προχθεοινή
όλων πων
poτκά Συμβούλια, οι εκλεγέντες της : κομμάτων ης Ανλπτυσης, από
δεύτερης Κυρκκής , είναι υποχρεω-: χeες βράδυ άρχισε η κατάθεση συεκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στα Γιάννενα..
Κανέναμέπρο επίλυσής τους από ην Κυβέρνηom . .
Με πολλά προβλήματα η υλοποίηση
της δίχρονης προσχολικής αγωγής! | iναγαία ιδίως για τους ξένους επβάτες
τστικ δειθυ κ ύν σε νακονωθεί συγκεκριμένα η Δευτέρα
Επειδή διαπιστνουν πως ο
σμούς επαδεικν
πάλληλα ανακοιννουν δράλλες παρατάξεις συ10 lουνίου.
Οι δεύτερες σκέψες
11η σελ.
5ν το εmmΟκεί νια να δεκτερσγήσουν nς αανοικτές υποθέσεις, Τους.
Ζητείται μα στάση αστικού
απέναντι απ' το Αεροδρόμιο!
κ Ση Βουλή εραν το Βέμα οκτ βουλευτές του ΚΚΕ
Μήνυμα Ν.Δ. προς την
: nοu ο Αλξης Τοίπpας θα επισκεφθί
Στις ελλείμεις
DA D Sudκoriw Sluρdαt
Κυβέρνηση για τα
προέκυψαν κατά
ις εκλογές, Όπως δήλωσε χθες ο
Πρόεόρος ης Βουλης Νκος ΕOUα γινε μεχρ Τν
ν Πγράφει στον <ΠΛ. ετισκέπτης των Ιωαννίνων..
Προεκλογικά ρουσφέτια..
υλοποίησης ης δε
χρονης προσχολ Με την ολακλήρωση rων έpγων στα έλη του μήνα, o Aεροpατικά ένα κόσμημα, κανό να ζυπηρετεί nς ανάγκες της πόλης
μας . Ωστόσο , καμιά φορά ο .
' Στη σελιδα 12
σή rους προς Το
Τον ψηφίζει μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ
οτo τιίe τ
ΚΚΕ, επισημαίνοΑποφυλακίζονται εσιληρού
κακοποιοί με το νέο Ποινικό Κδικα
ν Βωση Βισηγελέu ltadoταήmpήprαι αογanib yμ
ar oma ο σomρτo Πέφτουν ακόμη και ταβάνια . .
Σε πλήρη εγκατάλειψη
οι Φοιτητικές Εστίες Ιωαννίνων
μέτρο, δεν εξαοφάλισε την ελάχι - :
nοκένο w τ Η
πιπρόσθετες ανάγκες από την εισντς μρεες
Είναι χαροκτηριστικά , ως προς
.Ο νέος Πο νικό Κδικος Τον
ono oυσμε
οπς χαρακτηρστκά ανοφ νΚνημοπούήση φεημόν σίμερα ((μι) έυαύην Πουτινεία.
επτολή το πον
της ο οποίος ήρθε πρν
ρουν πλεοpήφησαν
ρες πρν παραδ
: α γοΑpά αονα ις ΜΕ γα: λα προβλήμα
Πήu Ν πι λφερα κή μέριμνα
νΕςω00
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
φιση η ΚυβέρνηΣτη σελδα 6
1: Τou Πανεπ φυλακίσεις για πειpούo Βtpιήέρεια Ηικpρυ : vww πάνουν
Δθn ttm fomα λόγο φοητές
W/ Eeέμβραατ ieνa !:mvαμε
. Στη σελίδα 6
ν π δr
κοίνωσή mς στην οποία ανοφ .
|Του Γ. ΓΑΝΝΑΚΗ n7
κριμένων κλοπν ή ης παραH mtντ Eν
σηνήσεκ ms. Από m συζήτηση
1: δοστκή στο Δ.Σ της Εστίας , σ
πευθύνοντας ανοΑπό τον Φορέα Λίμνης Ιωσννίνων
Δράσεις ευαισθητοποίησης για
προστασία του περιβάλλοντος Ευρωεκλογές
ση Εισαγγελέων Ελλάδος με ανα11η σελ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Λιαπιστσεις
Φθορές
περιοχή των Ιωαννίνων
μπρότητες..
παραλίμνια
ν Kαι μια εκδήλωση μαζί με τους πρόσφυγες ,
με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα ..
. Ημέρα πεpe
> Του ΠΑΝΑΓΩΗ ΚΑΡΑΚΑΙΣΟΥΛΗ
Ομότ Καθηγητή Γεωπονικού Πανμου Αθηνν
> Του ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΧΑΙΡΑΚΗ
Σης 26 Μαΐοu ψηφίσαμε . Εκλέξαμε όμως
τους καλύτερους μεταξύ Των 1500 και πλέον υnoπει να είναι η ση
μερινή για τοπικές
ivuioe n eol na οΝνl n
πολτες, κοθς με
Μια λαϊκή παροιμία λέει ότι ίνaι ευκολότερο ν anoτήσει κα νείς Τ σγο
μοτητα είνα noovouo nόvo σον ένοuν o.
σβοση στα ΜΜΕ . η κομματική πόλωση εγκλωβήθελε ναστουρσεν τους τέσσορες σεoτερο κατά Την κοση
του, μεταξύ των 1500 για να εκλεγούν οι καλύτεροι 21
αγαθά , εάν δεν πλήρωσε γ' aυτά, ή δεν κοmίσε ο ίδιος για να τα
Alu uldodo
Περιβάλλοντος .
Ερχετα στο προΗ ΠΟouα αυτή ατύει και για την nαpaλiμνια περιοχή των Ιωαννίνων , από η συνοικία Μάτσικα (συμπεριλαμβανομένου του πaρουτν ευπεριβάλλον της
P κo εες π ΠικότηΤες
χάνονται στην αφάνεια . η οικονομική επιβάρυνση -7η σελ.
λ e mο m
ριοχή αυτή είναι το πιo ωραίο Τμήμα της,.
pως ι- 11η σελ .
onoio μποδίγεα m mw

Τελευταία νέα από την εφημερίδα