Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Στον χάρτη της Ελλάδας που
βάφτηκε ξανά μπλε, εστίασε
ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος
Μητσοτάκης , στον απόηχο του
'γύρου των αυτοδιοικητικν
εκλογν.
ΥΛΟΠΟΙΠΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ
ΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Για τη πλήρη υλοποίηση του
επιταχυνόμενου σχεδίου εξυγίανσης του ισολογισμού της
Eurobank εντός των χρονοδι
αγραμμάτων, αναφέρθηκε ο
δ.σ. Φωκίων Καραβίας.
οι ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Στις ευνοϊκές συνθήκες για να
εδραιωθεί ακόμα περισσότερο η
Ελλάδα ως παγκόσμιος προορι σμός της κρουαζιέρας, αναφέρθηκε ο υπ. Ναυτιλίας Φτης
Κουβέλης.
ΣΕΛΙΔΑΥ.
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ:
945 Ι 0,50 ε
ΤΡΙΤ 4Ι ΟΥΝΙΟΥ
2019 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
4201KΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ
ΙΣΧΥΡΗ
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ
-ΤΗΣ Μ.Δ.
ΗΑΚΥBEΡΝΗΣΙΑ
ΕΠΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Με καθαρά κέρδη 19 εκατ.
ευρ, ολοκλήρωσε το πρτο τρίμηνο του 2019, έναντι
ζημίας 83 εκατ. ευρ το πρτο
τρίμηνο του 2018, η Τράπεζα
Πειραις με το διευθύνοντα
σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου.
ΣΕΛΙΔΑ ς
ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ
ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΕΛΙΔΑ3
ξeπaτ Eί
ΕΣΟΗΜΑΤΙΑΣ !
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Στην κερδοφόρο επίδοση,
που πέτυχε η τράπεζα στο
α' τρίμηνο του 2019, αναφέρθηκε σχολιάζοντας τα
οικονομικά μεγέθη , οδιευθύνων σύμβουλος της Alpha
Bank Βασίλης Ψάλτης, παρά
τις προκλήσεις στη διαχεί
ριση του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων.
ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝOΙΧΤΑ ΓΙΑΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Αφήνει πλέον ανοιχτά όλα τα σενάρια για μελλοντικές κινήσειςο
πρόεδρος της Aegean Ευτύχιος Βασιλάκης, προκειμένου να ενισχύ
σει περαιτέρω τη θέση της και να βρεθεί στους ακερδισμένους> στο
νέο αεροπορικό χάρτη της Ευρπης.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι AΓΟΡΑ
Συνέχεια του μετεκλογικού
ράλι στην ελληνική αγορά
! ΧΙΤΕΛΗΝ ΠΕΤΟ
ΛΟΗΝΟΝ
Την Αντέρα, συνεχστηα
ωμετλογοό ανοφό σε
οτοΧρματιστήριο Μη.
Msavτην τιλευτm
τελά κρίθησεεmί της
ΣΕΛΙΔΑΟ
oυoαςημχη μεταξύ των
σγοpοστίν νmλn,
τs με ς τοότοr να
εpoτoύν λιΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
<Η ανακαίνιση των δυο παιδιατρικν νοσοκομείων συνεχίζεται. Η
παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας σήμερα, μας δίνει χαρά
και δύναμη να ολοκληρσουμε το έργο μας , δήλωσε ο επικεφαλής
, εταιρικν και ρυθμιστικν υποθέσεων οδυσσέας χριστοφόρου.
ναοντοςωμταλογωό
paιavoδου oηγντο
ων rrvu5 Δrκτη mo ντά
στκ840μονόδες.
υτκα, με tiρβα
. alomο μ
A.ΑΠΚ
ξυ των 2 ενος μεtο
pουo eφοκή monΟΗ
ενοδή Την Aθηκt
οιοδομαpφdαε melM
o ο τροκαλε
ομα των εupuvo Ε
μενο 70ως naλu n
κατοrooο s
αvοή Μ Κομοoν
4λστα λάτm
moλο ν ελάδει.
5 ύ γoανήδ
tνοe η τ
ουμφωνημένων d
omK tmonμοv oελληικής
mei ud tκ eteλκα
un- να υηu
α 4 οφορά Τ o
nμμα με τoν
vο ελείν a ΗΜ
AnApo ρp
αι μrν θα onoλ maa
να Δ K koμo .
noεn Μς
ΣΕΛΙΔΑ ά
Αλλωστε aivo o0φς στ μετ
p στην ηpο onu om e
να μγο 0τική στη
τετο στο
ς pουοoτm
οο τη poγo .
aoν ηλn
ατ ευοt
Υnενθuμζετει εuε ίοe
Μoooa mνήλ
4Sι 1.
ΣΕΛΙΔΑΟ
τη νο oloλn
σης υς
bοδο νέprοnonoe
αuνη.
ουκ μέoοw Dasn
opη u
ΕΤοN t eτόnαραμένει το Ελίe
στηναοpά
Mpe η 4ΕΝ ο
οδε .
ονομένoντο φuνta m t
aλεiov με tpo10
Υoαναλτς βεν
Dwn μτο6ότηp
νόνου wν στοχεΕ
wλληλε. ο μπο.
poτip puδo ων
Dpuλέ τοντος end
τλος w Ano
Μπ ρα oελ noo
φθμ ι
orύρυ μp ν
μαντμ
mμmη διάpo Ν
uν νo της οooo.
ν ouάλον, Τ
a ν λ wo
των eτν ελληογ
n CmυT, 0
oveθeoηoi o
στοro o m
κ AMEκαούν
epuaου στν
) Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr
γ κω m eu
av aag φ0nμt. στοθερότητε 6n0
9771109