Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Mega deal της Πειραιώς για τα κόκκινα δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108592 124
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Τρίτ 4 Ιουνίου 2019 / τιμή: 1,30 Ε
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου: 26.948
Στααζήτητα
915 εκατ για μμε
Θορυβδης
επίσκεψη
Τραμπ
στο Λονδίνο
Αδιάθετα παραμένουν έως αυτήν m στιγμή
κονδύλια ύψους 915 εκατ.
ορίζονται για τη δανειοδότηση τον μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, πρό
Που Πρ
Ο πρόεδρος
ναλνε Τραμπ ξεκίνησε θορυβω
δς την επίσημη επίσκεψή
Ηνωμένο Βασίλειο, αναμι
γνυόμενος:
Πολιτικής της χρας
ζοντας τον δήμαρχο του Λονδί
νου Σαντίκ Καν ως κεντελς χα
μένον , Η επίσημη επίσκεψη
Τραμπ συνέπεσε με την 66η
επέτειο από τη
σίλισσας Ελισάβετ. σελ. 22
χρηματοδοτικό εργαλείο (Επκειται για το
των ΗΠΑ Ντό χειρηματική Χρηματοδότηση, Που έχει συ
σταθεί με κεφάλαια
Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης (ΕΤEAN ), για το οποίο παρότι το
40% του δανείου είναι άτοκο, τοενδιαφέρον
των δικαιούχων, δηλαδή των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων , είναι υποτονικό . σελ 10
τραπεζν
και του
στα της εσωτερικής
Κανονισμός
Ταχύτερος
ελλιμενισμός πλοίων
στέψη της βα
Να κάνει Πιο εύκολη τη ζωή των
γρήγορη τη διαδικασία ελλιμενισμού στα
Πλοία που Πάνουν πολλά ευρωπαϊκά λιμάνια
cυπόσχεταρν ο νέος κανονισμός του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
θέσπιση ευρωπαϊκού Περιβάλλοντος ναυτλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της
οδηγίας 2010/65/ΕE. σελ. 15
Πλοιάρχων κι
Megadeal της Πειραις
για τα κόκκινα δάνεια
Εθνική Πανγαία
Νέα επένδυση στον τουρισμό
Σενέα επένδυση Που αφορά την ανάπτυξη τουριστικού έργου Προχρησε η Εθνική Πανγαία
ΑΕΕΑΠ (Αννυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) , με την εξαγορά του 40% των
μετοχν της εταιρείας ΑLPHA Επενδυτικής
Περιουσίας Χανίων Αννυμη Εταιρεία (ΑΕΠ
Χανίων Α.Ε.) έναντι τιμήματος 3,472 εκατ.
ευρ. σελ . 17
Intrum για τη διαχείριση ΜΕA αξίας 27 δισ. ευρ
Συμφωνία με τη σουηδική
εκτίμηση για θετική επίπτωση
κεφάλαια της Πειραις κατά 60 μο
νάδες βάσης. Πάντως , ητράπεζα θέτει στόχο για
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της
REOS , δηλαδή το χαρτοφυλάκιο
νήτων της τράπεζας, αξίας Περίπου 1
δισ. ευρ. Είναι ένα καλό deal που
φαίνεται πως θα αντιμετωπίσει
Στρατηγική συμφωνία με την Intrum
ακικαι
διαχείριση Mn Εξυπηρετούμε
Στα 19 εκατ.
του deal στα
για τη
νων Ανοιγμάτων (ΜΕA) συνολικής αξίας
27 δισ. ευρ, μέσω της οργάνωσης τα καθαρά κεροι τυχς πολλές από τις προκλήσεις της κάτω του 9% στο σύνολο των χορηγήσεν της το
εΠικοινού εταιρικού σχήματος, αναοί.
νωσε χθες η Τράπεζα Πειραις . Πρό
κειται για συμφωνία Που θα έχει θετική
επίπτωση στα εποΠτικά κεφάλαια της τράπεζας
και θα της ανοίξει
λογιακού δανείου Core Tier . intrum και
συμφνησαν επίσης στην ίδρυση μιας ακόμη
εταιρείας, που θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο
στο α' τρίμηνο
Σε υψηλότερες επιδόσεις
προσβλέπει η Coca Cola HBC
Τράπεζας Πειραις, τόσο αυτές
άπτονται του Περιορισμού των NPEs
2023, κατόπιν της συνεργασίας με την Itrum
του στρατιηγικού της πλά
νου σε πενταετή ορίζοντα (Agenda 2023 ). Σχεδιάζει
έκδοση ομολογιακού
το οΠοίο θα ενισχύσει τα
κεφάλαια της τράπεζας, εν το επιτόκιο εκτιμάται
και την επΠικαιροποίnση
όσο και εκείνων Που άπτονται της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου , τονίζεται από την
οδιευθύνων σύμβουλος αυτής, Χρήστος Μεγάλου,
teleconference της διοίκησης, χαρακτήρισε
συμφωνία με την Intrum αμοιβαία επωφελή Πως θα κινείται περί του 9%. σελ.3
Υψηλότερα θέτει τον Πήχη των οικονομικν και
λειτουργικν της στόχων η Coca Cola HBC AG
για την Περίοδο έως το 2025, Προσβλέποντας
σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων κατά
5% έως 6%, καθς και σε ρεκόρ επιδοσης στο
συγκρίσιμο περιθριο κέρδους στο 1 1% μέχρι
το 2020. σελ. 16
έκδοση ομο
Προχωρήσει
Tier Π 500 εκατ. ευρ .
δρόμο για την
τράπεζα, ενο επίσης
Πειραις
Παρατάσεις για
φοροδηλσεις
και 120 δόσεις
HWall Street
Στο 6,66%
μεινονται
οι εισφορές
γιανέους
Θαμπνει η ευρωπαϊκή
Προοπτική της Αλβανίας
φοβάται
οικονομική
ύφεση
Η Ολλανδία ζήτησε από την
φέρει τη βίζα για τους Αλβανούς υπηκόους Που
ταξιδεύουν στην Ε.Ε, επικαλούμενη την έξαρση
του οργανωμένου εγκλήματος στη χρα αυτή
και τη μεταφορά του σε κράτη-μέλη του Βορρά .
Η εν λόγω εξέλιξη ελακιστοποιεί τις πιθανότητες
να δοθεί στην Αλβανία ημερομηνία έναρξης
ενταξιακν διαπραγματεύσεων. σελ 20
Κομισιόν να επανα50
Από 1ης1-2019
ΥΠουργείο Οικονομικν
Εμπορική διένεξη
Για αυξανόμενο κίνδυνο Παγ
κόσμιας ύφεσης Προειδοποιεί
η Μorgan Stanley
Τραμπ Προχωρήσει
βολή επιπλέον δασμν 25% σε
κινεζικές εισαγωγές αξίας 300
δισ. δολαρίων, εν σύμφωνα
Έως και τις 29 Ιουλίου παρατείνεται η Προθεσμία
υποβολής των δηλσεων φορολογίας εισοδήματος
ινομικν προ
υπουργείου Ο
κονομικν έχει αποφασίσει να παρατείνει μέχρι το
φθινόπωρο uν Προθεσμία για την υποβολή απτήσεων
ένταξης οφειλετν του Δημοσίου στη ρύθμιση που
Προβλέπει τη δυνατότητα τμηματικής αποιληρωμής
ληξιπρόθεσμων οφειλν προς τη φορολογική διοί
και 120 μnνιαίες δόσεις . σελ .45
Τη μείωση των εργοδοτικν
μηνιαίων ασφαλιστικν εισφορν αναδρομικά από την
1n/12019 για τον κλάδο κύριας
σύνταξης στο
μικτν αποδοχν των μισθω τν του ιδιωτικού τομέα ηλι κίας μέχρι 25 ετν , από
13,33% , ορίζει η νέα εγκύκλιος
του ΕΦΑ, σελ . 6
'14 15
'16 '17 18
σελ. 7
φορολογικού έτους 2018 φυσικν.
σπων . Παράλληλα, η ηγεσία
ανο Ντόναλντ
Τζόζεφ Στίγκλιτς
στην επ του
καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Κολούμπια
Η επόμενη
μέρα τουU νεοφιλελευθερισμού9
6,66% επί των
Επιβράδυνοη
στημεταποiηση
τον Μάιο
JP Morgan Chase n Π
με την
θανότητα αμερικανικής ύφεσης
έχει αυξηθεί. σελ. 19
Kηση σε
Σ νΗ Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα