Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ .: 6776
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τι περιμένουν
οι επενδυτές
από την
Τέλ0s επιτηδεύματ0s
επόμενη
κυβέρνηση
- Ποιοι πληρνουν
και τι ισχύει για τα μπλοκάκια
και Πόσο
- Οι εξαιρέσειs
Εργαζόμενοι
αμπλοκάκια" , μικρομε - οι
με ανεξαρτήτως του εάν
υπόχρεοι
είχαν
ατά τη
και ελεύθεροι επαγ. διάρκεια του 2018.
γελματίες , που κατά τη
διάρκεια
αou Τικές δρα.
στηριότητές τους , καλούνται τρα
των εκκαθαριστικν
σημειωμάτων να πληΩστόσο, όσες επιχειρήσεις και ελέύθεροι
και, Ααο nua
με μπλοκάκια- έχουν
δηλσει στην εφορία
καδράνεια. ή βρίσκονται στην, κατάσταση
του 2018
επενδύσεις πολιτικές.
μεισεις φόρων , δημιουργία θέσεων εργασίας,
διατήρηση
της δημοσιονομικής
φόρο εισοδήματος και
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, και το
έχουν ακόμη δηλσει,
έχουν τη δυνατότητα
να γλιτσουν από την
επικίνδυνους για την
οικονομία εκτροχιασμούς , τέλος στην
έδρα τους σε τουριστιAει. ωοιά
πληθυσμό έως 200.000
κατοίκους ,
τίες ,
ευρ ετησίως για
κάθε υποκατάστημα.
Μπλοκάκια
Ειδικά για τις αστικές
το οποίο κυμαίνεται λουςΕπτδεύματος ή
να πληρσουν μειωμένο τέλος για τη
Χρηση του 2018 .
ανεξάρτητ κα
συνέχεια στην 11
από 400 έως 650 ευρ.
Επιπλέον , χιλιάδες
εταιρειες, και αΜα νoμη
για νομικά ποόσωο
που ασκούν εμπορική
επιχείρηση και έχουν
την εορ του mό
οιοείε θ
για τους εργαζόμε νους με μπλοκάκιαν
( τα φυσικα πpοσωπα
: και
όσοι ασκούν ελευθέ.
ριο επάγγελμα υποχρεούνται σε καταβολή
είχαν ενεργό δραστη.
ριότητα
2018 , υποχρεούνται τη
Αιτήσειs για
το φοιτητικό
στεγαστικό
επίδομα των
1.000 ευρ
εντός
δάλουν τέλος επιτη .
δεύματος . το οποίο
ανέρχεται σε:
800 ευρ ετησίως για
πάνω από 200.000 κατοίκους ,
650 ευρ ετησίως για
προέρχετται από ατομική επχείρηση παροχής
δεύματος
ΠΟΥρέωσn
Rολn Τν συνκεκοι800-1.000
υπηρεσιν
και έχουν έννοαaη.
συνέχεια στην 10
επγειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελμαμένων ποσν ισχύει χείρηση και έχουν την
Μετατάξεις
στο Δημόσιο
με διαδικασίεςεξπρέs
Από την Τρίτη 4 Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφε ρόμενοι
φοιτητές να υποβάστην
λουν αίτηση
Πουονείου Παιδείας
(https/stegastiko.mine
du.gov.gr) για το φοι
+μκoοεγαστικο εΠ
τοου Ακαδημαϊκού
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9