Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος : 1660
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
τον το110 του
nρe1 νο ξpει
να bυrρρa.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειοπτήτης. Εκδότης. Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ Ετο 50-Ap, Φύλλου 1147 Τιμή 0.60 ευpo . Τρίτη 4 Ιουνου 201
ΜΕΤΗ ΣΥΜΟΩΝΗ ΠΩΝΗ ΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΙΩΝ ΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛAN
Ο ΜΙΚΟΣ ΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΣ
ΜΕΠΟΟΣΤΟ 6,3ΤΧΕMIT 95% ΥΣΠΕΙΡΟΣΕΟΧΡΗTΟΣ ΜΠΑΙ
tond MMΕ ο κ nuo
tος Δήpορκος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Yuποςνe μ
Αρας Τσελίτος
Γεωpγoκος την .
aεv. n εnoaνη μέρο
v εbογικό κέντpo του
Ν. Γεα
oυ Ενωμενοι να δουλ .
νου να συγαρeί τον νέο
ntoν μα νη τwν onuo.
μμομυαμ
vo re
θημάε Α δoο ota
, εnxεφon6ς της
συκέντρωσε το 50370
39.63%
. ruproς moo κα ο
totpεφή με νέες ηpo.
on Μr ton w
ΜS ο του στο
napooμa
ν στη αυνeεια nonθος
κοοου ονέρpεuo στο
γυτησατη
Δεπε τα anoελέσματα των Εκλογν (Β Γύρος)
ανα εκλογικό τμήμα στους τρεις Δήμους του Νομού
στης σελίδες 9.11.12
Συτριητική επικράτηση της Νέας Δημοκφατίας
Εξαφάνιση του ΣΥΡΖΑ
από τον Αυτοδιοικητικό Χάρτη της χρας
Μεγάλο nολιτικό λάθος
τas φ. Γεννηματά
Να θέσει εκτός εκλογικής
μάχης τον Ευ. Βενιζέnο
'Mε β0,
ρήmpe οδεύε,
"τική empά n on
cης Νέuς Δημοκρα.
m τ Κίνη.
μα Αλλγής,
μειά την arόwα εξουόγιο ταΗ
ΣΥΡΙΖΑ αό ov ou,
Φυωe m
της ο
λίσpnτα 1ou but .
poυ ς
noeuτήoι τoν Γpγ Κομίνη πp
λής του φηφοδελείου Εκρατεας του
απoχu.
μηήλους Δήμου .
pηση τoυ Eυάγελου Πνο .
στη aο