Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 04.06.2019
ΗEPHEA ΕΦΗΝΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΕΝΟΥ ΔιΚΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΘΕΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:2103304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε
Αρ Φύλλου : 629ε
Ετος: 23ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΙΙΣΕ)
Τα εκατό ελληνικά προϊόντα που σαρνουν στις ξένες αγορές
Οι δικαιούχοι και η ηλεκτρονική αίτηση
Ιag taατιβάλετε οίηρη,
γα το τινμψωνού τουμαμό
ιπιβάλοι
Στο 67% η
Ξεκινά τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και ρα 08.00 η ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικν καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπν Βογαζομένων, Ανέργων και των Οκογενειν αυτν , με
Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους-δκαιούχους και παρόχους - μέχρι την Παρασκευή
14 Ιουνίου 2019 και ρα 23:59.
αποζημίωση
απολυμένων
τράπεζες
n01 00ι
Οι διακοπές με το ποόγραμμα επιδότησης μπορούν να ποαγ 2015
Ειδική Ενημερωτική
Εκδήλωση ΣΒΒ για τους
κανόνες ανταγωνισμού
τουριστιχά καταλύματα του Μητοόου Παοo τη Υλοποιήθηκε το πρτο σκέ 2020.ηνούν.
ΟΑΕΔ.
τικής ηγεσίας του Υπουρ γείου Οιχονομικν για σταδιανή απον τάτ
Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:
τρεις δόσεις των αποζημισεων.
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ
' 1984/30.5.2019 ) , η Απόφαση του Υπουργού Οικονομιχν με την οποία αυξάνεΣτις 36.000 οι αιτήσεις
ρύθμισης οφειλν
στα Ταμεία
500 Sa 0100ρου 01 1ου
ργαζομένων που
Με τη συμμετοχή της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνσμού
Βασλκής Θάνου ποουσιάστημε σε ειδική ενη μεουτική ενδή.
απολύθηκαν από πιστωτικά
ιδούματα που έκλεισαν ποιν
από το 2015-όπως η Αγροτική Τράπεζα, το Ταχνδρομικό Ταμιευτήριο χ.ά
επειοήσεον με το κανόνες τ ανταΝμού, που Επόa.
Ομάδα Εργασίας -Θέματα ανταγωνισμού και αγοράς . Για τον
Περισσότεροι από 36.000
μη μισθωτοί ασφαλισμένου είχαν υποβάλει μέχρι
το πρωί της Παρασκευής Εργασίας , έγιναν επίσης
αίτηση στς εκτρονκέS
οί ότα Χανωνατου ανταγωνν
νωμένες επιχεpήσεις . Είναι ποωτίστας ευύνη και wαθήκον της
αντατης διοίκοησης να μεταδσει τα σωστά μηνύματα σε δλη τη
Σύμφωνα με ανακοίνωση
υπουργείου
Υλοποιήθηκε έτσι το πρτο
περισσότερες από 9.000
Πρόεδρος της Εττροπής Ανταγωνισμού Βασύμκή Θνου,
τονίξοντος ότι κο επιγειρηματικός και εμπορειδς μόσμος γενυό
Sla Suonsniogg Sta 5ο19κο
εργοδοτν ,
πολιτικής ηγεσίας του Υπο0ο Sauiaοόιογος
ρύθμ S130migaa
λευστκά ναι μόνον ως έναν αυστηρό δντη των παραβατν των
κανόνων του Ανταγωνισμού.,
ση των εκκρεμν ασφαλιστκν οφειλν τους σε
120 δόσεις.
φηκαν 210.000 επισκέσταδιακή αποκατάσταση σε
δόσεις
ημισεων.
αποζψες
Created by Universal Document Converter