Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Από τα ακίνητα το 87% των φορολογικν εσόδων στην Ελλάδα
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Οικονομικν κα Επιειρηματικόν Ειδήσεων-Προ μηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gnial.cn ΕΤΟΣ 30-Τιμή Περ.:0.50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : [email protected]
ΑΦ. 5488 Τράη 04.06.2019
ή Email : pan1 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax : 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τη :210-3304587 FAX :2103304605
Σε νέα φάση η
ξενοδοχειακή
<επέλασην της
TUI στην
Ελλάδα
Bloomberg:
Ramsar
τε1.<<<
Στη βουλή το νομοοχέδιο για τους
δασικούς χάρτες
Ηήτια Τσύπρα οδήγησε
σε ράλι
τις ελληνικές μετοχές
Είχαυ αισιόδοξος γμς
Κομβικό ρόλο έχει η Ελλά
δα στους σχεδιασμούς του
γερμανικού ταξυδιωτικού
ομίλου TU στην υλο ποίηση της νέας στοτγ για
μενα χρόνια.
Η TUI επιχεντρν εται
στην ανάτοξη του ομαλου
με επίχεντρο τη διαχείριση
προοπτικές της οκονομίας
εδomοox ST oaxoροκ35
στηριότητες οι οτοίες αντπροσωτεύουν , ήδη , ο 70%
των εσόδων τον , περιορζοντας σε δευτερεύοντα
ρόλο τις παραδοσιακές
ιδιατικού
κολοσσού . Αυτό προκίπτει
από τις τωποθετήσεις ηγε αχν στελεχν της TUI
ότως ο Andreas Postiech
T.Δ/ντής της TUI Magic
χαι ο Ian
Υπ. Εργασίας:
Eνέχτιση οελογκής συμβασης γα
ημεχρολήνοις ανείκwήρων
Life Club
Chapman, Περιφερειακός
της Τυπ
Destination Expreriences.
Μεσογείου
Η Υπουργός Εργασίας , Κοινωνκής Ασφάλισης καυ Κοινων κής Αλληλεγγύης , Εφη Αχτσ νοβολίας , επβομα υπευθύνου,
επίδομα ύψους και επιδόματα
σπουδν.
Ο πρωτεύων ρόλος που
έχει υτοχτήσει η Ελλάδα
στους σχεδιασμούς τον
λήξη των
των δημοαaHκή πnοuο.
γής τον Αύγουστο του 2018 το
Υπουργείο Εργασίας έχει επετείνει 13 συλλογικές συμβάσεις
πέντα Της συλλογν
κής σύμβοσης εργασίας για τους
ηλεχτρολόγους που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία
γεγονός πως η χρα μας
συγκαταλέγεται σταθερά
μεταξύ των τουων κοουpαίων προορισμν των
πελατν της TU σε όλο
τον κόσμο . Σημείωνευαι
<Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της Ελληνιής οικονομίας
παρά το ότι η χρίση έχει αφήσει μία βαριά κληρονομά που
εκpράζεται στο υψηλό δημόσιο χρέoς στα μη εξυπηρετούμεrρc από210.000
Οπακ συμεινει η ανακοίνωστ
του υπουργείον , η συγκεnομένη
συλλογοή σύμβαση εργασίας
καλύπτει συνολωά 1.015
εργαζόμενους . Θα οννεχίσει ν
εξετάζει τις εν υσχύ συλλογωές
συμβάσεις αλλά και όσες υποχειριν
σμό για να μειωθούν, τον ει ο κυντρικός τραπεζίτης
ΚnΟ βααικό μηναίο.
μισθό από 734,55 ευρ έως 808
ευρ , αναλόγως της ειδκότ.
ητας . Από την 162020 ο
po 80 ό έυς
Αmπιθεί εν πληρούνται ου
προϊποθέσεις για την επέκτασή
20 εχατ ταξιδιτες υπό
τους οποίους 2.8 εκα .
έχουν προορισμό την Ελλάδα.
τους.
βαριά κληρονομιά που εχφρά .
ζεται στο υψηλό δημόσιο χρέος
στα μη ευπηρετούμενα δάνεα
των τρωτεζν τα οποία χρει ό χειρσμό για α
Τα δύσκολα έχουν περάσε ,
δεν υπάρχουν πλέον οικίνδυνου
που υπήσχαν παλαυότερα για
την Ελλάδα και την οιχονομία.
Ι αύξηση του διαθέσιμου εισοΠόσο hot είνa η χρα
816,08 ευρ , αναλόγως της
ειδικότητας.
του μισθού και της επαναφοράς
των βασυεν αρχν των συλλογικν διατραγματεύσεων , αποσιεδιασμούς του γερμαν
κού ομλου ατοτυτνεταα
στο γεγονός πως στη χαρα
μας βρίσκονται αρχετά από
α 20 νέα ξενοδοχεία που
της ελληνιής οικονομίας , παρά
το ότι η κρίση έχει αpήσει μία
μειαθούν.
u πο.
νετίας , γάμου, τέχνων, ανθυγιεειδικν
1330000 Ι1δκia Au 13Υ34
δέσμευσης της χυβέρνησης για
την ενίσχση του κόσμου της
eργασίας.
νής egγασίας και
wα τουγήσει το 2019 η
TU1 σε 11χρες
συνθηκν, πλωτν μέσων , ακτι ΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter