Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Duouαπ pό
www.olymplobima.gr
Ε o pοo oο
ΤΗT 4 οOY 30ο
Δημοτικές Εκλογές
2019: Τα τελικά
αποτελέσματα
σταυροδοσίας όλων
των συνδυασμν
στους τρεις Δήμους
της Πιερίας
dδού τεδίον
<Καμένη γnν αφήνει
πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ
ΣΤΑ 4,75 ΔΙΣ. ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΟ
δόξης λαμπρόνη
Η σανση στ Νaμό μας υη
oτόπη κα στυς pης oήμους aι
mς pούμησαν ναuopuw
ΟΡιοo ς ο w wtnw νiα
Α ήo 10 movο s δημοιφαίς
κονίνος δν tho μόμς ομνος 0m
th αό
tm Bopa Μ Δήμα α εκομtor
Βήμομα v ήν κoν γuσ φνoμα
σ uρ νό pν ως μου
ου Κα Ρ α oς ήτον
συ. 45
Περιφερειακές
Εκλογές: Τα Τελικά
αποτελέσματα.
Των σταυρν σε όλους
τους συνδυασμούς
στην Πιερία g.
Συγχαρητήριο μήνυμα
Αντιπεριφερε ιάρχη
Περίας
- bhο κοuνης ο nλημίνος
δηopoς tho poσυ νuστ
θrΑτη
Δημαρούας γu ό pom
Η νη ουήμον κοθα ηnχο ου
βαυλπής της
Οκλστος
Εiaι uντημνος ς κ.
Eζηe:
ν ς σμπολπη o
ως οmNmσn . Βgτό φεp κοopα
σόόος ο β οu.
oή n ou ωνανήα αος
nς nva νοης Π.
P Mσ Καμο, Doγn r
συλ. 8
ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ
Σ. Μαυρίδου: Στόχος η ενίσχυση
των συνθηκν οδικής ασφάλειας
Συγχαρητήρια
μ αpωη wαΜ t m
| ίσo pό ήpο muαία, βΤa mδη ή rpt aλΜ
Eκηpάμ pμa y oτν ομά
μες roMAΜΟΝΑΟΥ wηwm.
ημαή ή ς Κm Ρ υκ
on401epς μμ μό ΑΜήν
ψη: ο
σοπρό ντό καπ
npona o
ημάρeς . tp
Τ hoμς
άς μω αος
οtη Κ ηόΕΠΘEΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΕΣ
u Tρζ
Gya Χρήστωυ
eάp Τς ρaΜηβης θημίς μας σην αδkrn μκού σέφ oύν4η
φabo Kηs
Ποός npu αpov pνκάς κ Μwm
Εho ος κ αο ς μpν
ο rας oρς δppης w
uaμ μ τu p p κo
εδαnpμος ης odπpομτοντο ατόην
nepo Ε Πae, ao ηόπεpο oό
Co Π, omς Κoprς
oa-Μ.
Δήpο Μ - ησμ Kia
ΕηΜμδου τ Χρήσω
Α α όοηε mric
ΕaίoM ω
συλ. &
ΠΟΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
EEνΙ κ ευ εεΗΗ
Τχνικό Γραηείο Ανλυστήρων
Τust Elevators
Εpαμ Σνααμομς Κτpopν
ΑΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟ0
ΠΕΡΑΣ
Θεοχάρης Ν. Αλίξονδρος
Ερορνου 59 Καρίη
ηλ.2351045385
KIV.: 6977085674
Αμνnα 6 Κατμνη
η205102009Cαν.. 60719061:6
frustelesators.kεΤ[email protected]
ΣΝμd Καμη
Tm251 4Ι Ε: 35 0Υ
eml:eρμrτρmlκα
ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε
Χιουp oύσοςεμmσοσύνης
BiΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΤΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ
Μ ποφόντα ποότητος σις
τεοες πνές Ρ
ξυδιυίο ος προανIηΑ φ0ς
Εγοστε ΤοΕ αο00
eποrlhoσμα
ΠΔΡΙΒ ΜΑLEτιπα υρηγίναι
Τ.351039303 & 34886
1ο χλμ ΠΕΟ Κατεpίνης-θεσσαλοvίκης
τηλ 23510 31322 a 23010 31143
Υπίμα Ιωνίας 100. Αχαρνές, Ατικής
τηλ . 3102406060
a-mail: [email protected]
[email protected]
ΤΕΡΠΟΣ
ΕΠΙΤA.
Η Π3Τ
ΓτTιτ ΤΙΓΑΤ Ε
wwN.m3Χ 0r
ΛΕΠΟΚΑΡΥΑ ΠΕΡΑΣ
Πuλούντι &αμιείσματα
τονατmie
Μuεον,
κανερίνη
kostcpauiosbctongiyμmal.cem
r 3610 Ηpbe
Ανθρωπιστικiν Σπουδν
Η .4 t N00 μου m 0α όπeε
θικν Σπουδων
14010 νο δnύα φτηθήην
Οκοιομίας & Πληροpομς.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ TOIΜΟΥ ΣΥΡΟΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
ηετοnetΗΜPΝΗ ΜΟΜΑΑΑ
Υπ μ ΝΜτα
ποδίkrw (ύπαοοατά
T: 23520 33110www.torpos.gr
ΑΡΙΣΤΟΤΕλειο
w.w.cesi