Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
Εγνατία

º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¦Ã¤¹Æ¹º¸

& ùºÃÁû¹º¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

¢¶Ëƶİ

03.06.2019
Îôï÷ 22ï
°ò. ¼àììïù 5231
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

°¤¤°¡¸ ¼ÄÃËÄ°ª ªÆÃÁ ¢¸»Ã º°μ°¤°ª

Μουριάδης στο τιμόνι της Καβάλας

Σελ. 13

ªº¤¸Ä¸ »°Ì¸ ªÆ¸Á ¦¶Ä¹¼¶Ä¶¹° °»£

Περιφερειάρχης ΑΜΘ
ξανά ο Χρήστος Μέτιος

Σελ. 12

„ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΤΜΗΜΑΤΑ SUMMER SCHOOL για παιδιά δημοτικού από 18 Ιουνίου 2019 // email: [email protected]

Ο Λευτέρης Κυριακίδης
ο νέος δήμαρχος του
νησιού Σελ. 10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

M.A. IN EDUCATION
T.B. ΚΑΘ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ