Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
HΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Cruise Feris της Ελλάδας
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΡΑΚΛΕΙ0-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
με τοnauΕλεθtεp α tχuτεpο
i Palace
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου ! www.anatolh.com
Εiος ιδρύσεως 1932
ΜΙΜΟΔΜ ΗNES
Αριθμός φύλλου
. oν.
www.minoan.gr
ίδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Διευθυντήςς ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.576
Πιέζουν οικρητικές Ποδοσφαιρικές Ενσεις
για τη δημιουργία ομίλου στη Γ" εθνική
<Πορτή της Δημοκρατίας
Ζερβός Καλαντζάκης, Ζερβάκης
. Εξετάζεται επανάληψη
των ευρωεκλογν στο
131 εκλογικό τμήμα της
Σητείας
Οινέοι Δήμαρχοι σε Αγ. Νικόλαο, Ιεράπετρα, Σητεία
nou έκλεισαν οι κάλπες , η ρουσιάσαμε , κατάλαβαν Γιατί κλήθηκαν να υπο .
Ρπορτά :
NΙΚΟΣ ΤΗΝΤΑΣ
Δήμο Αγίου Μκολόου , ε άλλα ακούγονταν Τους χρι τρα . Θα συμμετέχουν
Η χθεσνή εκλογική ο
ναμέτρηση ανέδειξε Δή . taBn rupaνis και να Vνς νία θn . ατα μπ όνε NT Tt
μαρχο Αγίου Μικολόου τον σταθεoή έναντι του αντι , τεία eα είναι διοφορετική στηκαν απ όλους εμάς.
Αντνη Ζερβά ο onoioς ε.
mpάτησε του Νίκου Κοκπάλου το .
Λίγο μετά τις 815 το ε
απ' ότι ήταν όλες οι άλλες , Νέα δεδομένα ΑnaΟφείλω ένα μεγάλο
υχαριστ . .ίοως το με.
κο κικοΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδα 12
Ένας στους δύο
Ψηφοφόρους δεν πήγε
να ψηφίσει
Σελίδα 20
640 %
υνκετοοΤOς Πρg.
στό 6320% έναντι 46,00%
naviθεί και ο ηκητής δ
όλους Εκίς αρήoοuε .
χθηκε τα συγχαρητήρια λες τις πόρτες ανοιχτές . ρείται χρόνια.
L.ΚΤEΟ
ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙΘΙΟΥ Α.e
Στην eρonετρα ο θε - κόσμου noυ είχε καταλύ . Πραγματικά τη συμπαρό . οδο ο Δήμος θα συνεχίσει
οδόσης καλαντζάκης ε - σει μέσα και έξω το εκλο - σταση, ούτως στε ο Δή να είναι ανοικτός όηως
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ RΚΗΣ
19 AS υ άνοντος το
ενος στους
a Αλο. ο Amτ Wα
c10787
λίτες θα δουν nολύ σύ όλους όσους ενδιαφέρο5923% των φήφων έναντι συγκεντρωθέντες
T του Αντνη Ζe
Πeτn.
Στη Σητεία ο Γιργος αγνας και χαίρομαι ευλι amo21Α λαΒiw ολrv κόλn Κό
ντας το 60,7% έναντι του στο οχθες-Πάμε μπρο , του Νύκου Κουρον, n oλλ rόn στους λο τως Τ
δiακολο λε nou
nou Nα είττε Αλου καλά.
δύσκολη περίοδο , θα κατέληξε εμοανς ουγκ naipvει σάρκα νημένος.
nουναγνισε χλέ υμέ
Ευχαριστ τους συνδη.
Στην Ιερόπετρα
χος ΙερόnεΤΩοε AεοΜ
συνεργάτες , αλλά και πως ζητήσαμε εμείς Εu - Καλαντζάκης δέχθηκε με
στον κόσμο nou ntiστηκε χαριστ τους συνεργάτες μεγάλη υκανοnoίηση το .
Η ΣΝΕΧΕΙΑ Ση συλδο 1
ΝΕΑΠΟΠΗ
ΙερΑΠετρΑ
Στον Αγιο Νικόλαο
Αμέσως μετά τις 7 μμ.,
28410.32100
28420.93100
μου, ιδιαίτερα τους νέους ,
Σας ευχαριστούμε
από καρδιάς !!!
Διεαίνα
στην Πόλη Y2
ΑΤΩΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα