Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
NOYNOY 29
ΤΗΣ ΔΕUΤΕΡΑΣ
π (δεν ) ξέρουμε
για το 1821:
onproς
ανεβαίνε
tuP> Η
διαμαρευρίο
ΜA a p
Μ σmν δ
Νέα επΟχή
ΑΝΑΛΥΣΗΤHE
ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Β 6εροEeε τημ
>λομε τn Ε
με 55%
ΤΡΙΚΥΜΙΕΣ
ΚΡΑΝΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
eτό ων Α. Καnκλια παυ
uoέθεκε δισίσιμος για
napεywpκή σuνεproσία
tέo on
ηΡφα n
Η Gnuio μος θε είναι θατείa για
ους τους nolίτες ης nepιoΚρεο
δεσμείθnεο μεγάλος νκntts
wνεογν
Aroκτή enλ
ed Av
oυ INM
aό wν εnm
ης n. npος τον
vo nεppeφεdpn
εE ΜΠΑΔ
Ανατροτή και νίκη
anό Καλογτρόπουλο
,Πέταξε στο 71%
ο Κστας Πελετίδης
κο Α Ε ΑA
Ο Σpoς Μυλωνός
δήμαρχος με 56% .
το ΚΤΕΛ
ΕΒΑΛΕ
ΜΠΡΟΣΤΑ
Μd lεdίροε ταν ιδiντιρενάκe
η HV .
Ανττη η πpωτιά για
τον Παηαδόπουλο o
Κ k69 η ττανν έω
ΜΜoΝΗψ ο 4
ENAPEH
0101ΜΜ
ΤΕ Ιαναι
Το κΤριάνταο Εoπερινό ΕΠΑ.Λ
p νρμιο θι δμπαθούνας
σευυ 0 |
dianomi 25%
ταο1Η
υφpο μα
m t ήλΔ
20 ατορ
uEιoκ-g a