Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

3

ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2492

ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ: «ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟ ΦΙΛΟΛΑΪΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ,
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΊΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΟΣ»
(322 από 332 Ε.Τ.)

Εγγεγραµµένοι Ψήφισαν Συµµετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα
%
160.882
80.064 49,77% 1.953 2,44% 3.189 3,98% 74.922 93,58%

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΨΗΦΟΙ
53.190
21.732

ΠΟΣΟΣΤΟ
70,99%
29,01%

Ανανέωση
εµπιστοσύνης

µε υψηλό ποσοστό
ΣΕΛ. 5

Νέα
σελίδα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ
∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ
«ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ, ΟΙ ΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΣΤΟ ΨΕΜΑ»

Θριαµβευτής
ο Σπ. Μυλωνάς
(74 από 75 E.T.)

Εγγεγραµµένοι Ψήφισαν Συµµετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα
%
29.744
18.225 61,27%
240 1,32% 202 1,11% 17.783 97,57%

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΨΗΦΟΙ
10.031
7.752

µε τον Φαρµάκη

ΠΟΣΟΣΤΟ
56,41%
43,59%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΣΕ 1.532 ΑΠΟ 1.693 Ε.Τ.)

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
« ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ»

Επικράτησε
ο Καλογερόπουλος
ΨΗΦΟΙ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 12.325
ΓΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10.369

623.249

Ψήφισαν
290.174

Συµµετοχή
46,56%

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Εγγεγραµµένοι Ψήφισαν Συµµετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα
%
49.208
23.481 47,72%
371 1,58% 416 1,77% 22.694 96,65%
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

Εγγεγραµµένοι

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(130 από 139 Ε.Τ.)

ΠΟΣΟΣΤΟ

54,31%
45,69%

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

8.385

%

Λευκά

%

2,89% 10.677 3,68%
ΨΗΦΟΙ

151.185
119.927

Έγκυρα

%

271.112 93,43%
ΠΟΣΟΣΤO

55,76%
44,24%

ΣΕΛ. 3

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Σαρωτική επικράτηση της Ν∆

Ο Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡ∆ΙΣΕ ΤΟΝ Γ. ΛΑΖΟΥΡΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Επιστροφή...
στο ∆ηµαρχείο

ΣΕΛ. 4

(69 από 78 Ε.Τ.)

Εγγεγραµµένοι Ψήφισαν Συµµετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα
%
15.983
6.650
41,61%
92 1,38% 43 0,65% 6.515 97,97%

ΨΗΦΟΙ
3.926
2.589

Άκυρα

Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Η ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΘΗΤΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ
ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΣΤΟ
60,26%
39,74%

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

Σεισµός
στο ΚΙΝ.ΑΛ.
µε Βενιζέλο
ΣΕΛ. 18

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (7:30 µ.µ.)

Ανοιχτή
συνέλευση
µε Παππά
ΣΕΛ. 2