Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 -ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27304
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
ακρσορρομέλη
Γραφειοκρατία, χρηματοδότηση
στα κρατη μετα τις
ευρωεκηΟΥες
στις ε αΥωΥες
α πα!ει α!κετο καιρο για να
τελέσματ
παϊκών εκλογών, αλλά σε OQ1σμένες χώ
Qες τα γεγονότα κινήθηκαν γ!ήγορα,
έλλειψη
σαν μια μιχρή πίεση
ονητική Χριστιαν
νωση (CDU) και ο σύμμαχος της Βαυαρί
ας κατέκτησαν τη πρώτη θέση στη Γερμα
νια, αλλά με χαμηλό ρεκόρ 29%. Οι Πρά
σινοι κατέλαβαν τη
από το 20% των Ψήφων. Οι
μειωσουν - συγχυ
Bloomberg: Ο ΣΥΡΙΖΑ
ανοοο σημειωσαν οι
εισαγωγές ενώ και
το εμπορικό έλλειμ
α παραμεινει οευτερο
μεΥαηυτερο κομμα
ραιτέρω, χτυπωμετα τις εκηΟΥες
ια την ανάγκη το
νωσης της εγχώριας
παραγωγής», αναφέρει ανακοίνωση
του ΠΣΕ.
«Ηρθε το τέλος του ΤσίπQu;» θέτει
το ε!ώτημα το Bloomberg για να δώσει
την απάντηση: «Τα π!άγματα δεν φαίνο
νται χαλά, όμως πολιτικοί πα!ατη!ητές
συστήνουν να μην θεωρείται ξεγQαμμέ
ΕΑΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπε
πετρελαιοειδών,
Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρί.
ου. Μαρτίου 20 19 αυξήθηκαν κατά 643,8
βασικό καταλύτη για την ανα
ριλαμβανομένων
χαμψη
ελληνικ ε
1% και ανήλθαν σε 7,86 δισ. ευρώ από
να διαμορφώνεται στα 13,52
μεταQQv6μιστική ατζέντα της χώQας, θα
ίναι πιθανότατα ο επόμενος πQωθυ
που!γός, ωστόσο το κόμμα του Τσι,το α
86 δισ
κολουθούν να υπάρχουν στο εσωτέρικό
της χώρας, αλλά και
της ανάπτυξης στις χώρες της ΕΕ, συνε
χίζουν ανοδικά και στο ξεκίνημα της νέ
δή αυξήθηκαν στα 5,46 δισ. ευού από 5,29
δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 159,1 εχατ. ευρώ ή
κατά 3%
αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Εξαιρουμέ
νων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές
θηκαν στα 9,74 δισ. ε
δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 421 εκατ. ευρώ ή
κατά 4,5%
Ως αποτέλεσμα τον παραπάνω κινή
νεπιβράδυνση
ας χρονιας, μετα το ιστορικο QEX00 που
Ο Μητσοτάκης έχει υποσχεθεί να επα
ινήσει το πρόγραμμα των ιδιωτικο
σοστό-σε θετικό έδαφος στο σύνολο του
Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελ
ου Συνδέσμου Εξεγωγείον και του Κέ
ντρου ΕΕ,αγωγικών Ερευνών και Μελε
τών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοι
πρωτου τριμηνου
ντας πως αντέχουν στους διεθνείς χράδα
σμούς, αλλά και στα εμπόδια που εξακο
λουθούν να υπάρχουν στο εσωτερικό (
λεύθερη ατζέντα που περι
566 δισ ευρ)από 1 10 στα2
σφυςια στην
Διακοσιες 0εκα ΧΙΛΙαοες επισκέψεις Υια τις
τουρκικη
οικονομια
ρυ μισεις στα ασφαΛΙστικα ταμεια
Πτώση 2,6% του ΑΕΠ στο
το τρίμηνο
θαλάσσιο δρόμο διάλεξαν 10.000
μετανάστες νια την Ελλάδα φέτος
γείο Εογασίας
Qx1χή οικονομία συQQ1χνώθηκε
και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι συνολικές
με Qυθμό 2,5% σε ε
μα του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ για τη ρώθ
μιση οφειλών έφτασαν τις 210.000
τους 36.000 οι μη μισθωτοί
ίχαν υποβάλει
σεις της αγοράς, σύμφωνα με τα επίση
λαφ!ώς μειωμένες σε σχέση με το πεονσινό αντίστοιχο διάστημα είναι φέτος οι
μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στη χώ!α μας, με τον αQ1θμό πάντως να είναι ο
μεγαλύτερος σε συγχρση με Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα και Κύπρο.
Στους 10.200 ανέρχονται οι μετανάστες χαι πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα με
σω θαλάσσης, μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Διεθνής
Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
Συγκεχριμένα, τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο από τις αρχές του έτους
ασφαλισ
στορικό της επιδόσεις με ανάπτυξη άνω
κή αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών
ία σε έως
20 δόσεις, σύμφωνα με
χρήμνιση κατά 36% της αξίας της λίρας έ
ου δολαρ
μέχρι την 28η 29η Μαϊο
υ και οι αριθμοί δείχνουν ότι στην Ελλάδα σημειώθηΕργασίας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα