Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ THE @Cipp FAEP
CIPO FAEP
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΛΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12275
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Σύμφωνα με το Tax Foundation και τον ΟΟΣΑ
4η η Ελλάδα στους φόρους ακίνητης Περιουσίας
έταρτη θέση στην κατάταξη με τις «πρωταθλήτριες» χώρες της Ευρώ.
της ως προς τους φόρους ακίνητης περιουσίας καταλαμβάνει η Ελ.
λάδα, σύμφωνα με το Tax Foundation. Από τη σύγκριση προκύπτει
ότι η Ελλάδα αποτελεί μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την
υψηλότερη φορολόγηση, τόσο σε ακίνητη περιουσία, όσο και επί φυσικών
προσώπων και επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ως προς τους φόρους ακινή
τον, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο
τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο. Στη Βρετανία, οι φόροι επί ακίνητης περι.
ουσίας αντιπροσωπεύουν το 12,7% των συνολικών φορολογικών εσόδων
στη Γαλλία το 9,5%, στο Λουξεμβούργο το 9,6%, ενώ στην Ελλάδα Το αντί.
ιχο ποσοστό ανέρχεται στο 8,1%
Guardian: Η μεσαία τάξη
«ρίχνει» τον Τσίπρα
ΗΤουρκία στήνει τους s-4001
προς την κυπριακή ΑΟΖ
πογραφή
Θα βάλει
Παυλόπουλο
Στο αποτέλεσμα τον ευρωεκλογών, με το (βλίμα
στις εθνικές κάλπες που ακολουθούν, αναφέρετα σε
δημοσίευμα της η βρετανική εφημερίδα Guardian, κά.
το δράμο της αλαζονείας και της άγ μας πόλωσης εξαχο.
τά της Κύπ ου αναμένεται να π opeoQήσει η
Toegxia, σύμ οονα με το Bloomberg Τον σημειώνοντας λογο για απροσδόκητο βαρ ΤΟ ΤυΣΥ
ΡΙΖΑ και αναλύοντας παράλληλα τους λόγους που
κινείται ηκυβέρνηση Τσίπρα, αγνοώντας τοηχηρό μήννμα της Κνοιακής.
Εχοντας ουσιαστικά παρατηθεί με την ανοοοίνωση του ποωθνοδήγησαν στην αποδοκιμασία Του κυβερνώντος
Αναλύοντας τους λόγους που οδήγησαν στην εμ.
φατική απόρριφη της κυβέρνησης, ο Guardian επικεντρώνει στη βαριά φορολογία που οδήγησε στον
αποδεκατισμό της μεσαίας Τάξης.
«Η ύστατη προσπάθεια του Τσίπρα να αποκαταστήσει την δύναμή Του παραχώρώντος φορολογικές
ελαφρύνσεις και συνταξιοδοτικά επιδόματα, ύψους
ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, φαίνεται να απέτυχε κα.
θώς συνταξιούχο, ίσως κουρασμένοι από Τις υποσχέσεις, στρέφοντα προς τη ΝΔ».
βάει cociun»ecel στο παρά πέντε της ατοχυρησής της. το ο χοτί» τον
αλλα ον στην πυΟαμίδα της Διχουοσύνης, ανεβά οντας το πολιτικό
'Οπως αναφέρουν Toigno1 α)υοματούχοι
S-400 "μπο ούν να αν ήσουν δραματικά τις στρα .
nwnxfg δυνατότητες της Του οαας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου βρίσχεται σε &αμάχη με την
Κύπρο-μελος της Ε.Ε. για εξοού ξεις νδοογοναν.
θεομόμετρο.
Τα οβλέμματα», τώρα στοέ0Ροντα στη στάση του Προέδρου της
Δημοορατίας, που θα κληθεί να βάλει την υπογραφή του. Προς το
παρόν, οι πληροφορίες που εοχονται από το Προεδρικό Μέγαρο
Ο Eevroyav x10 Τραμπ συζήτησαν τηλεqonxi
na τονς S-400 το θέμα θα βράσχεται ψηλά στην
r5έντα των συνομιλιών τους στο πτρρώου της
ονόδου του ομίλου τον 20 τον εοχόμενο μήνα».
ειναι σνγκεχνμ
Πάντως, πληροφο?ίες αναφέρουν Λως δεν αποκλείεται Λαρέμ.
βαση τον Κ.Μητσοτάκη, απευθυνόμενος στον Παυλάτου
noP10:Σημαντική αύξηση | 10ET
«Βούτη
η χαι παραλείηας τους μπορούν να δοοοώσουν
εχατομμύμα qoQ0λογούμενοι που έχουν υποβά.
λει ήδη qoe°λογικές δηλώσεις τους και μάλιστα χορίς
πρόστιμα. Απαραίτητη προϋπόθεση, οι εχ τυν νοτά ον
διΟΟώσεις να πραγματοποιη0ούν έως τις 30 Ιουνίου
buaqopened μέ ge την ΧαταληΧτυχή ημερομηνία υπο ο
λής των δηλώσεων Η cqo epor είναι διαθέσιμη από τον
ηση 4,0% σημείοσαν το Μάρτιο οι πΜΑήσεις
λιανικής σε σύγκραση με τον αντίστοιχο μήνα
2018, ενώ τα στοιχεία για τον Φεβ ουάρο
ουλη μείωση σημειώνει το ελληνικό χόστος δανει.
ημού. Η απόδοση του ελληνυοού 10ετούς-βιοίστη.
xt» στο 2.98%, eveinou 5ετούς με πτώση Χατά 7,4 μονάδες
βάσης, χνμαίνεται στο 1,81%. Η απόδοση του γε μαννου
αναθεegn θηκαν πΟος τα 2ecire, στο 3,1%, σύμ4eovα με
τα στοιχεία πο δωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική
Στατιστική ACO (ΕΑΣΤΑΤ) Εναντι του Φε Qova ί
Ιθετούς vrouyer3,1 μονάδες βάσης, στο μείον 0.2%
του αλλαού αντίστοιχου τίτλουδιολισθαίνει 1,8 μονάδα
βάσης, στο 0.22%,
ου, οι πολήσεις ήταν αυξημένες κατά 3,3%.