Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Επισημάνσεις Προς
Εκτός συνέχειας
«Ρολάν Γκαρός»
η Μ. Σάκκαρη >σελ.15
Για την επέτειο
| τους ψηφοφόρους για τον
β' γύροτών εκλογών >σελ 8
|της 29ης Μ tou 1453
γράφει ο Αόστολος Π ερρής > ελ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάΒΒατο 1 Ιουνίου 2019 | Έτος 23°
Τηλ. 2731001253 Fax:2731 081250
Αριθμός 5659 | Τιμή φύλλου 0,50€
. e-mail:[email protected]» www.lakonikos.gr
Δεύτερος γύρος εκλογών με πίτα
των αιτήσεων
για τον Κοινωνικό
Άρθρο του Δημήτρη Αβούρη
Η ηπα ολόκλ
και ο σκύλος χορτάτος (npopio
Ξεκινά τη Δευτέρα 3 Ιουνίου
και ώρα 8:00 πμ η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δι
τουριστικών καταλυμάτων για
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιδότησης διακοηών εργαζομένων, ανέργων
και των οικογενειών τους. με
Όλοι οιάνθρωηοιεπιθυμούν
την ισότητα στις σχέσεις τους.
Ma όλοι δοκιμάζονται και an
τον Πειρασμό να εξουσιάζουν
τους συνανθρώηους τους. Διαστροφή θα μου ncite, ή ζωώδες
ένστικτο;
φράζεται πρώτα an' όλα ως
διακονία και θυσια. Α για ευ
κάριστα nou nροσδιορ ουν τον
τρόηο nou αντιμετωπίζουν τη
διαχείριση εξουσίας οι θείες διδαχές.
Ιησούς έδειξε στην πράξη
κατά ηόσο αυτό είναι εφικτό.
Στο Μυστικό Δείπνο κάνει κάτι
αδιανόητο. Πλένει τα δι τον
μαθητών Του και συνιστά να
ακολουθούν το Παράδειγμα θετικό δίκαιο και την εκλογί- | επιταγή κοινωνικού τουρι.
Του. Η ταπείνωση από θέση κευση της κοινωνικής ω ς ομού Περιόδου 2019-2020
ε ουσι οντος.ΤΟφρόνημα av no a ou nou στηρίζε Onos a apépeai σε σχετική
τίληψης της εξουσίας ως δια- ται στην ιερότητα του παρελ- | ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι
θόντος, με ήθη. έθιμα και 1 ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να un°βάλλονται από
Και τέλος, η χαρισματική | όλους τους ενδιαφερόμεεξουσία nou στηρίζεται στο φυ- | νους-δικαιούχους και napo
σικό χάρισμα του συγκεκριμέ- 1 Χους, μέχρι την Παρασκευή
vou npo την ασκεί 141 vi 2019 στις 23.5901
συνέχεια σελ.9 | διακοπές με το ηρόγραμμα
κονία.
Αυτό μπόλιασε και την Πολιτική σκέψη στο Βυζάντιο
Οι τρεις δε Βασικοί τύη0l, aro
κοινωνιολογικής ηλευράς,
εξουσίας είναι η νόμιμη Ya
φειοκρατική nou στηρίζεται στο
παραδόσεις του λαού.
Και όηοιος κατακτήσει ένα
κομματάκι εξουσίας ζητά μεγα.
λύτερο μερίδιο a vnitamc
Αλλά η χρηστή εξουσία εκεπιδότησης μπορούν να
πραγματοποιηθούν από την 1
Αυγούστου 2019 έως τις 31
Ιουλίου 2020 σε τουριστικό
καταλύματα του μητρώου noΣε επαγγελματίες της Σπάρτης
παρουσίασε το πλάνο του ο Π. Δούκας
Ο συνολικός αριθμός των δικαιουχων και ωφελουμένων
του προγράμματος είναι
140.000 άτομα, ο δε npounoλογισμός του προγράμματος
ανέρχεται στα 10.000.000
Ο επιχειρηματικός κόσμος στο πλευρό του υποψήφιου δημάρχου
Με μέλη του επαγγελματικού
κόσμου της Σπόρτης και άλλων
περιοχών του δήμου, αλλά και
φίλους του συνδυασμού, είχε
την ευκαιρία να συνομιλήσει ο
υποψήφιος δήμαρχος Σπαρτης
Πέτρος Δούκας, το μεσημέρι
της Παρασκευής (31 /5) στο ξενοδοχείο «Μενελάιον». Σε μια
κατάμεστη αίθουσα, ο κ. Δούκας ανέπτυξε τις προτάσεις του
για την πραγματική ανάπτυξη
της περιοχής μέσα από την
Πλούσια και ευρύτατη εμπειρία
του στον τομέα του μάνατζμεντ
και της διο(κησης, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο διεθνές
στερέωμα συνέχεια σελ.9
Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων
και διαφανή τροο με τη
χρήση μηχανογραφικού λογιτου
Η επιδότηση θα γίνει με τη
κού τουρισμού, η οποία έχει
τη μορφή ενός μοναδικού
ηλεκτρονικού καδικού αριθμού
συνέχεια σελ.7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα