Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

1

ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5151

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΕ ΑΧΑΪΑ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ Ο ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: ΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ
ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

«Την Κυριακή ψηφίζουµε
για την προκοπή
700.000 ανθρώπων!»

Στήριξη
από Φώφη
και Γιώργο

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΑΥΡΟ∆ΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Α.Π., ΑΛΛΑ...

Ο Προκόπης
έχει το λόγο!
Ν.∆.: ΘΕΣΜΙΚΑ
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΕΛ. 2

Ιδού οι «23»

του Περιφερειακού Συµβουλίου
ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ Ε∆ΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ,
ΠΟΙΕΣ «ΚΑΡΑΜΠΟΛΕΣ» ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΣΕΛ. 8-9

ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΛΑΤΕ ΝΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΕΥΣΕ ΣΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΑΡΚΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΡΓΟΛΙ∆Α

«Θα είµαι
πρωθυπουργός
όλων
των Ελλήνων»

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ
ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Αλαλούµ
στο ΠΓΝΠ
από το...
«πόθεν έσχες»
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 21-25

ΣΕΛ. 20
ΣΕΛ. 5-6

Η τελευταία «µάχη» εντυπώσεων
ΕΠΙ ΠΟ∆ΟΣ Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΒΙΛΑ ΠΕΛΕΤΙ∆Η

«Σε λίγες
ηµέρες
η απόφαση»
ΣΕΛ. 11

«Σερβίρουν»
κινητοποιήσεις...
ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ: ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΞΩΣΗΣ
ΣΕΛ. 11

ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ (5 µ.µ.) ΤΗΝ ΑΕΚ
ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Ο Προµηθέας
για το «1-1»