Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ανασκόπηση της σεζόν από τον ΑΙΣΙ
Σάββατο 1 Κυριακή 2
Ιουνίου 2019
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ
Αρ. Φύλλου 6354
Τμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: [email protected] 1 www.neoagones.gr
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΙΑΡΟΓΛΟΥ:
Υποχρεωτικά τα 4χρονα σε
ΟΙΜΑΣ Μη ΕΓΚΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΗΣ ΕΑΙΣΑφ
Avanatuon σε χιλιάδες οικογένειΚώστας ΙΒρόγλου με τη ΡοαμισηΟλοκλήρωσαν ος συναντήσεις
τους οι «Πολίτες
ou -μηνύματα συμμετοχής
-- g r
ειχαν το npony°μενο διάστημα
eSe&ωσαν οι «Πολιτες για την
Avatpornn
από τον επικεφαλής Λάζαρο
Νάτση και τα μελη tng Υραμματειας. Βλάση Παπαχρήστο. Δημητριο
Δημαρχο Θωμά Mntyxa, εν dyel
του δεοερου Yopou των αυτοδιοι«Ευχαριστώ τους δικαστκοος avtπροσώπους και τα ς δικα τικοος
OL Αμαρχοι Ιωαννινων, θυμός Μ
Mnvupa σ1ppetoxtbg στις εκλογές tng Κυριακής ere λαν οι δοο unounq 1
ηέγκας και
an sa
ate a av
ore va
Mruang Ελιο Ρ Ο προεκλογικός τους αγώνας te ε σε x ες και τώρα αναμένουν μ oyunldta anoteapta tu
BA, 2
ptpouv σε nepog με dpoyo tp na
νης Κυρκικης. Ηταν μια putrvur
των μικρών κομμάτων;
«Χατζηκώστα»: Tparezapa
Χωρίς τραπεζοκόμους
τυν Ελληνυν να μην κατέβουν συς επικεμενες εκλογές συμητ με mv apatnn
που διαμορφώνουν συνθηκες
dopugaS για την tpanezapla tou
Γενικο Νοσοκομειου «Χατζηώστα», καταγγελλουν οι εργαζόμενοι
και εδώ και μια εβδομάδα. εχουν
μην κατέβουν ατοναρ σεις εκλογέ& και
της Ενωσης Κεντρώων,
ΠΡΟΧωρησε1 de Enlaxean εργασιας
το Νοσοκομειο «Χατζηώστα, κινΑνοχύρωτη από τις ωωτιές
νουν μια νέα Πολιτική συγκυρα nou εκτός
όλων των όλλων σφρα!ZE01 και ano
annoav χώρο στο ολικό σκηνικά
μους tn συΥΕ n nou χρειάζονται 18
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΕΤΟΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ
Βάσει του opravapoo, ano mv
ΟΠΟΊα περναν τα γε ματα όλων
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
και κο νωνικών δυναμικών