Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Politik Press:Recognized text:
16-17

15

12-13

11

2,3,6,7,8,9
10