Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ THE @CIPP FAEP
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΝΕΙ Η
31 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΙΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12274
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και Την διαφαινόμενη κυβέρνηση της Ν.Δ
Η Ελλάδα στην αρχη νεου ανοδικου κυκλου
την αρχή ενός νέου ανοδικού κύκλου εισέρχεται η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, η αγορά ομολόγων και η χρηματιστηριακή αγορά, με καταλύτη τον
εκλογικό κύκλο. Η χρηματιστηριακή αγορά σύμφωνα με αναλυτές μπορεί
άμεσα να κινηθεί προς T1850 με 900 μονάδες, εάν ο, δημοσκοπήσεις δείξουν ότι
η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει αυτοδυναμία στις εθνικές εκλογές, ενώ με μία δυνατή κυβέρνηση η αγορά μπορεί να επιστρέψει σε επίπεδα 1.300 μονάδων που
ήταν το 2014. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αγορά ομολόγων
με τις αποδόσεις να υποχωρούν σε ιστορικά χαμηλά. Νέο στοίχημα στην ελλη
νική οικονομία και στις εγχώριες αγορές πυροδοτεί το καθαρό αποτέλεσμα τών
ευρωεκλογών που προμηνύει αυτοδυναμία της ΝΔ στις εθνικές εκλογές.
ΣΕΛ.3
Πλήρης επάνοδος
στη διεθνή αγορά
ΣΥΡΙΖΑ: Ράγισε
Reuters: Οφελος
για την Ελλάδα
με κυβέρνηση Ν
το «μπετόν αομέ»
η πανωλεθρία Τσίπρα
Οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης ετοιμάζονται να αναβάθ.
Arm ή ο .
μ σουν με πιο γρήγορους ρύθμούς Την
«Καζάνι που βράζει
θνμίξει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συντ μπτικη
άποψη ότι η πανοιλεοία του ΣΥΡΙΖΑ
| αχ οτελεί όυλος για την ελληνική οικονο
κονομία και να φέρουν την Ελλάδα mo ΥΡήγορα σε
επενδυΤική βαθμίδα, μετά τη διαφαινόμενη επικρά.
τηση της ΝΔ και του Κ. Μητσοτάκη όπως εκτιμούν
διεονείς επενδυτικοί οίκου. Μια vca κυβέρνηση υπό
την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν θετική για
τηνεμπιστοσύνη των αγορών καιθαοδηγήσει σε μεί.
ωση των αποδόσεων των κρατικων ομολόγων και
ήττα στις ευρωκάλπες και στις αντοδοίχητικές εκλογές.
Πέρα από τις σχετικές πληρο4ορίες που καταφτάνουν από την
κουμουνδουΟου, τα Χανιά «συντρόφων>> κατά στελεχών του
Meyo ου Μαείμου, τα οποια ωστόσο δεν
μία exq:ράζει το Reuters.
Αναφερόμενο στο αποτέλεσμα της evgenoaτης και στην απ q αση Τσίπρα να ποοσφύγει σε
TQ0e0ας εκλογές, τονίζει πως
ένα τέλος στις παρεκκλίσεις της Αθήνας από τη
στενή αιευθεία οδό στην οποία δεσμε τη ε
Όπως τονίξει, «οι άσχημες επιδόσεις στις ενρωεκλογές της οδήγησαν τον αριστερό ηγέτη σε
προ ήυξη πο co e ve λογών που ο ΣΥΡΙΖΑ ev
δέχεται να χάσει από τη Νέα Δημοκρατία.
α, επαυτές-8α βάλουν
βεβαιώνουν το τεταμένο κλίμα που επιχρατεί στους Χόλπους του
χόμματος. Η χαμ τάνα χτυπάει ια τους Χ Παππά Τ ανακ
πουλο, Πολάκη χαι Βεναρδάκη.
Τα "πνοά» δε επεκτείνονται και στον
στυνϊκότερες ικο μικές ou einz ο ο ο εςμ
τη σειρά τους, θα στηρίξουν πτρατέρω την οικονομική ανάπτυξη. Το νέο σενάριο που Τιμολογείτα, ήδη
από τους επενδυτές προβλέπει ότι θα αλλάξει ακρι
βώς ήηπορεί προς Την πλήρη άνοδο στη δ
εθνή αγορά.
λαη Τσίπρα, με την
Κουμουνδού ου να τον χρε νει την ήττα αφενός λόγο άστοχης
Ζοεκλογικής στρατηγικής χαι αφετέρου κιΟίως για την πλήρη
ΣΕΛ.2
κάλυψη στους τραμπονοισμούς του Παύλου Πολάκη
EKT. Tasoswa"φούσκες».
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Στα57 δισ
η συνεισφορά στο ΑΕΠ το 2018
μολονο σε νουάν
Με την ο
ΗΧρώτη Ζ α νης Eug ing
ονομίατης e
μας να κατεβάξει ταχί
το 1 ύσανΑΕΠη άμεση συνεισφο λιχουάμε
γο σε γονάν είναι η llororui, σε μία ποοσπάθεια
τητα, οι κίνδυνοι για τη χοηματοοοοονομική σταθε
μότητα ev
ία π σ άθεια
μαμού στο ΑΕΠ το 2018, ενώ συνολικά (άμε.
σα χαι έμμεσα) συνέβαλε από 25.7% έως 30,9%,
σύμ4on α με μελέτη του Ινστιτούτου του ΙΝΣΕΤΕ.Zv.
νολικά (άμεσα και έμμεσα) ο τουμσμός το 2018 συνέβαλε από 25,7% (47,4 δισ.) έως 30,0% (57,1 δισ.) στη
οατάλογο με ονπάθειες, από τις qowxtS στο |
real estate μέχο. ro vy ηλά xeanxo χοος χαι το Brexit.
rovi η Λάντως οτι η ουχονομίχή αναχαμνη στην ενοο oiνη eχει χαθοστεοήσει χαι δεν έχει αποτύχει.
en δημοσίευμα των Financial Times. IlgeixntQ1 ra 3ετές
«ομόλογο Panda» apag 289 ε ατ. δολαρίων (ή bio δις.
γονάν) χαι α τοχλειοτυχός στόχος είναι η xe oraxu ση Κυ.
ΣΕΛ 16 1 δημοννΝα του ΑΕΠ.
ΣΕΛ 16