Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
. Τύπος Χαλκιδικής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 240 . ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5738 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΉΛ.E. 0.20 ΕΥΡΩ
Αράσεις τού Κέντρου
11ρληψης "ΠΝΟΗ"
σε Γύμνάσια
της Χαλκιδικής
ΠΡΟΑΓΩΓΗ
| Δικηγόροι:
Να νομοθετηθεί
αμοιβή στα μέλη
των εφορευτικών
ως κίνητρο ,5
Πρόγραμμα φιλοξενίας
στις Μαθητικές
Κατασκηνώσεις
του Υπουργείου Παιδείας
στη Μεταμόρφωση
Χαλκιδικής 2019
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Αύξηση 1,54 δισ. ευρώ στις καταθέσεις του ιδιωτικού
τομέα τον Απρίλιο
Έναντι αύξησης κατά 1.217 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα
ΕΦΕΤ: Συστάσει
Οι μαθητές της Ορμύλιας
για την προστασια
γνώρισαν τον αστυνομικο
σκύλο Ακύλα
των τροφίμων
Ρύθμιση οφειλών προς
τον Δήμο Πολύγύρού-)9
το καηοκαιρι