Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31

ΜΑΪΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

«Έχουµε σχέδιο
για το αύριο
της ∆υτικής
Αχαΐας»
ΣΕΛ. 11

NIKOΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Αυτονόητη
η στήριξη
σε Φαρµάκη»

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5150

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ,
ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗΝ «Γ»

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Κώστας
Πελετίδης:
«Να µας
εµπιστευθούν
οι πολίτες να
συνεχίσουµε
το έργο µας»

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Γρηγόρης
Αλεξόπουλος:
«Μπορούµε
να κάνουµε
την ανατροπή
υπέρ της
πόλης»

ΜΙΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ «Γ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΣΕΛ. 7, 9

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΑΧΗ ΟΙ ∆ΥΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ «Γ»

Το στοίχηµα

για τη ∆υτική Ελλάδα

ΣΕΛ. 8

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΙΧΜΕΣ

«Πόλεµος»
µετά την
ανακοίνωση
Σπηλιόπουλου
ΣΕΛ. 10

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: ΕΤΟΙΜΟΙ
ΣΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΑ
ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ:
ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΤΥΧΗ
ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΣΕΛ. 5-6

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥ

Βρήκαν τους δράστες
µετά από 3 µήνες!
ΣΕΛ. 19

ΠΟΤΕ ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ

Η σταυροδοσία
στο ∆ήµο Πάτρας

ΣΕΛ. 3

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Κατάληψη
στην Κτηµατική
ΣΕΛ. 2