Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
διεξαχθεί το πρωτάθλημα στη SL.2
ΝΕΟ!ΑΙΩΝΕΣ
Παρασκευή 31
Matou2019
Αρ. Φύλλου 6353
Τιμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ 111 11111 POI
Mpute ΑΡΕΤΗ ΜΑΑΑΜΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα
τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880
e-mail: info@neoigonesgr l www.neo agones.gr
Ησύνθεση του νέου
ΤΗ ΑΕΥΤΕΡΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Το Περιφερειακό
Avemusn Hnepoue tou Αλεκου Karpμένη εκλέγει 29 συμβουλους n napdΗπειρου» του
Pzonouou 5 συμβουλους nnaponρος, του Κοστα Νουοοουλου και
Ελληνικη Aurn» του Κώστα Αναγνώ
Άκυρο-λευκό η γραμμή
του ΚΚΕ σε Ιάννενα-Ζίτσα
unoung 101 Δήμαρχοι της «Mareg
Συσπειρωσης. Ιωαννινων Ολυ
Τσουμάνη και Zroas nopyos
Αυριδας
Τσουμάνη. n onola ευχαριστησε
όλους όσο σ upnapat x8ηκαν και
εδωσαν tn μάχη στο πλευρό tns
Φερε ακές και Δημοτικές εκλογές
της 26ης Man 2019 κα το ΚΚΕ
στην Ευρωβουλη και ειδικά σε
σους έκαναν αυτό το Bapa για
ΣΕΛ.9
για το δεύτερο γύρο
tuw «πρώην στρατιωτικών aptonolekuw Ιωαννινων».
mS επιλογής τους,
Ψηφοφόρους της apatoSng «Γιανveva Πολιτες για tw Avrponn, n
Μια πρώτη απου μηση του
εκλογικού αποτελέσματος
ΣΥΡΙΖΑ στο Δημο Ιωαννιτών. ΣΕ. 2
Ζ μια nporn anorunan
του εκλογικού
ΠΟΥΚΑΙ ΠΟΣΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
τυν. σε ε1pela συν@plan. Που npoypatononBnke to ano yeupa ng Tpltng
στο Sewodoxelo Lake Split, στα raweγια τον β' γύρο
Με τον δε0Epo yopo tng 2ας Ιουν
To anotDeapa των εκλογών της
Κυριακης unpSe κατίτ4ο των Προσδοκιών tng rapatasng, drug δηλωσε
BynKe νικητής από tnv nourn εβδομάδα
Γιώργος Ζάφας, ωστόσο, χιλιάδες
θωμάς Μπέγκας: (Ψηφίζουμε
θετικά-Ενώνουμε δυνάμεις" 10
και των Περιφερειών Που δεν unnplz
στον 2ο Yopo αναμεσα στον πρώτο
και τον δεύτερο tng porng Κυριακής
26n Matou.
EEA. 4