Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Έρχονται τα e-φορολογικά βιβλία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
26.944
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
μπτη 30 Ma
Έρχονται τα eoo ρόλον κά βιβλία
Ti Προβλέπει ο σχεδιασμός της ΑΑΛΕ για Πάνω από 1.000.000 επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες
Ερευνα της ΕΠ. Ανταγωνισμού
στην Παραγωγή-εμπορία βωξίτη
Στην αυτόματη Προσυμπλήρωση των εντυΠων των Περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Που υποβάλ
λουν κάθε χρόνο Περισσότεροι από 1.000.000
επιχειρηματίες και ελεύθεροι επα
οδηγήσει η υλοΠοίηση του σχεδίου της Ανεάρτητης Αρχής Δημοσιων Εσόδων (ΑΑΑΕ για
την ηλεκτρονικη τήρηση των φορολογικών βιβλίων. Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Ν», τα ηλε
κτρονικά τηρούμενα φορολογικά βιβλία θα είναι,
ουσιαστικά, online συνδεδεμένα με τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα φορολογικά έντυπα Φ2
(δήλωση ΦΠΑ), E3 (
χείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). Ει
(δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ατομικές
επιχειρησεις) και Ν (δηλωση φορολ
δηματος για νομικά πρόσωπα), ώστε τα στοιχεία
που καταχωρούνται στα βιβλία να μεταφέρονται και να Προσυμπληρωνονται στα αντιστοιχα
Πεδία των συγκεκριμένων φορολογικών εντύΠων. Ο σχεδιασμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει, συγκεκριμένα, ότι
από τη στιΥμη Που τα φορολογικά βιβλία των
επιχειρησεων και των ελευθέρων επαγγελμαάσταση οικονομικών στοιτιών θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά σε Περι
βάλλον TAXISnet, θα καταστεί δυνατή η αυτόματη Προσυμπλήρωση των εντυπων των δηλώKal
μέτρων στην αγορά παραγωγής και εμπορίας
βωστ και συγκεκριμένα κατά της εταιρείας
Ελμίν Βωξίτες Α.Ε. Προτίθεται να προχωρήσει η
Επιτροπή Ανταγωνισμού, σελ.16
γγελματίες θα
χρεούνται να υποβάλλουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι. Τα δεδομένα που θα συμπλη
ρωνονται στα ηλεκτρονικά τηρούμενα βιβλία θα
διαβιβάζονται ουσιαστικά στο σύστημα TAXISnet και, στη συνέχεια, θα μεταφορτώνονται στα
ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. σελ.5
Εως 5/01σ. συνεισφερει
ο τουρισμός στην οικονομία
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών του 2018
σε Ποσοστό 81%, καλύπτει με τα έσοδά του ο
Τα μνημόνια έουναν.
τα Προβλήματα έμεναν
προσφορά του ελληνικού τουρισμού στην
οικονομία, Προσφορά την onoia προσδιορίζει
Η σκυτάλη
με 57
Ουραγός στην ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα
Νέα επεισόδια στο σίριαλ
της Creta Farms
ορεί η χώρα να Πέρασε ενKa θέσεις το 2010,
λαδη Που εισήλθε στη δίνη των
tns EE
Συνεχιζονται τα «παιχνίδια εςουσιας» μεταξυ
των δύο βασικών μετόχων της Creta Farms, με
τον κ. Κωνσταντίνο Δομαζάκη να προχωρά σε
επδοση εξώδικης δήλωσης πρ0ς τη διοίκηση
της εταιρείας, ενισχύοντας το νομικό οπλοστάσιο των ισχυρισμών του περί χρηματοδότησης
ύψους 11,6 εκατ. ευρώ την περίοδο 20052006. σελ 15
κρούστεια κλίνη τωνμνημονίων,
με σκληρη δημοσιονομική Προ|
μνημονίων, Παραμένει στου
ουραγούς της !
σαρμογη, μειωση του εργατιταγωνιστικοτητας, με καλυτερη
v 58η. Στην 58η θέση,
σεις σε τομεις της οικονομιας
της, δεν κατάφερε ωστόσο ναξε
κολλήσει από τις τελευταίες
μεταξύ 63 χωρών Που ερευνά
κονομ
Βελτίωση οικονομικού
κλίματος στην Ευρωζώνη
δας Ανταγωνιστικότητας. ΌΠΟ
δείχνουν τα στοιχεία της σχετιέση σε σχέση
Με σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης και οιδήμο
ιστα και μια θ
με το 2017. Είναι η Πέμπτη συεπεκα ση του σχεοιου βιωσιμης αναΠτυζης και στους οημους, οεσμευομενος για κοινωνικη συμκης καταταξης του Internatioνεχης χρονια Που η ανταγωνι
στικότητα της Ελλάδας δεν κα
ταφέρνει να ανέβει ούτε ένα σκο
λί, καθώς είτε υΠΟχωρεί είτε με
νει στάσιμη. σελ.7
οικονομικ
φωνία, συνδεδεμένη με την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία και άλλους τομείς nou
σχετίζονται με τους παγκόσμιους Στόχους Βι σιμης Ανάπτυξης ΣΒΑ), ανακο νωσε από το βήμα του
2ου Συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής» για την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 0
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος. σελ 12-13
Development IMD) για τη μνη
μονιακή Περίοδο, η Ελλάδα μετά την απότομη πτώση κατά δεενωση 10 μηνών, καταγράφηκε τον Μάιο
μικρή βελ
της Ε.Ε., αλλά και στην Ελλάδα, σελ.3
η σημειώθηκε στο σ
Επενδύ
310 εκατ. στα
ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΠΑ B. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ >22
οριστικης
των θετικών
διυλιστήρια
ορίνθο
ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 35%
για σύνταξη
Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΖΗΤΕΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΑ ΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Δημοσιονομικά
Στα 310 εκατ ευρώ θα ανέλ
θει η επένδυση Που προγραμΤην εκτίμηση της κυβέρνησης ότι το κόστος των
θετικών μέτρων που ψηφίου κανστη Βουλή μπορεί
να καλυφθεί από τον Προβλεπόμενο δημοσιονομι
κό χώρο για m φευνη χρονιά
Η επανεξέταση μιας οριστ19
κης αποφασης για συνταξιοδοΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
στήρια k
για την εν11ε
όλη της νομοθε|
σχυση της ΠαραγωΥης βεν
ηλών ο
σμου κατα το Πρωομένου
το τρίμηνο της
στο χρονικό διάστημ
ΠΟΣΟ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ
ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
κηση του ομίλου, σε χθεσινό
011010 η αιτηση του για συντα
con erence call με αναλυτεςγια
τα στο 0,55% του ΑΕΠ και μΠΟρει να καλυφθεί από
ξη βρισκόταν ηδη σε εξελιξη
τοοικονομικαποτελ εσματα τον θλεπόμενο το νομικό χροοιοιος
αναφ ΕΑΟΚ ος του 60
Πρώτου τριμήνου, σελ.17
θα ανέλθει στο 0,6% του ΑΕΠ, σελ.4
CAC 40 5222,12(-1,71%
RNA 793,06 -0,2%)
Dow JONES 2509639 -0,999
FTSE 100 7.1853 1,15
DAX 301183781
1,57%
ΧΡΥΣΟΣ 1.279,95 Α
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7183Α
ΕΥΡΩ ΔΟΛΑΡΙΟ 11132

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • ΟΠΕΚ: Παρατείνονται οι μειώσεις της παραγωγής πετρελαίου
  Στην παράταση της μείωσης της παραγωγής πετρελαίου και για το δεύτερο τρίμηνο του έτους συμφώνησαν τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ+ που μειώνουν εθελοντικά την πετρελαϊκή παραγωγή τους στο πρώτο τρίμηνο. Τον…ΟΠΕΚ: Παρατείνονται οι μειώσεις της παραγωγής πετρελαίου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γνωστός παρουσιαστής μετά από μήνυση
  Στην σύλληψη γνωστού παρουσιαστή στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Αστυνομία, καθώς όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κατατέθηκε μήνυση σε βάρος του. Ειδικότερα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης…Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γνωστός παρουσιαστής μετά από μήνυση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ο ηπειρωτικός τουρισμός μπαίνει ενεργά στον τουριστικό διάλογο της χώρας
  Τις προοπτικές και τις προκλήσεις για τον ηπειρωτικό και τον ορεινό τουρισμό στην Κεντρική Ελλάδα, καθώς και στο υπόλοιπο της επικράτειας, συζήτησαν οι συμμετέχοντες στο 1ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΞ,…Ο ηπειρωτικός τουρισμός μπαίνει ενεργά στον τουριστικό διάλογο της χώρας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γαλλία: Νέες κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι αγρότες
  Περισσότερες διαδηλώσεις ενδέχεται να οργανώσουν οι αγρότες στη Γαλλία, καθώς και αποκλεισμούς δρόμων εντός των επόμενων εβδομάδων. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να πιέσουν την κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποσχέσεις…Γαλλία: Νέες κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι αγρότες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ο χειμώνας 2023-2024 είναι θερμότερος όλων των εποχών
  Ο θερμότερος χειμώνας στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα είναι ο χειμώνας 2023-2024, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής (C3S) του Ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, τα οποία…Ο χειμώνας 2023-2024 είναι θερμότερος όλων των εποχών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ