Πρωτοσέλιδο Φωνή της Καστοριάς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΩΝΗΤΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ετος 730 | Τιμή Φόλ. Ο.50 ευρώ, Ι ηέμπτη 30 Μαΐου 2019 | Αρ. Φύλλου, 3570
1 Και τώρα οι δυο τους!
αποτελέσματα
όλων τον
εκλογικών
Τμημάτων
της Π.Ε
Καστοριάς
. Περιφερειακέ
Εκλογές
. Δημοτικές
Εκλογές
. Ευρωεκλογές
Σε ειοαναληττοές εκλογές την Κυριακή 2 Ιουνίου, θα xp el και αυτή τη φορά Δυο κηση του Δήμου Kooropudy
αφού κανείς από του,νέντε υπο ηΑους συνδυασμος των κ. Κορεντσίδη. ncoava, Zrtopou, Ταμηλα cas
Ετο, την προοερή Κυρ ακή, θα αναμετρηθούν εκλογυά οι συνδυαουοίτων κκ. rann Koprvokkn και Κατερίνας
Αύρου, nou έλαβαν ποοοοτά, 46,96% και 23,97% avricroga.
4-8, 12-13
κετιυπτσόγλου Kill Γκοσλιόπουλος οι Αήμαρχοι
Δημο λογους Optonoo , ο νόν Δήμαρχος ndvo, Kotantod loo. ROU aade nooooto 79,46%, στον δε
Δήμο Νεστορίου, ο Χρήστος rkoaadnouloc nou elaBe nooooto 80.1 1%.
100οστό 5213%
ώρα για δουλειά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ
ΕΥΟΥΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα