Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ THE @ClPP FAEP
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
30 ΜΑΪΟΥ 2019
AHMOIPAEISN
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12273
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΑ0r0Y 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Η Ελλάδα στον «Πάτο» της ανταγωνιστικότητας
αμηλότερα κατά μία θέση βρέθηκε η Ελλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Αντα.
γωνιστικότητας 2019 του «Institute for Management Development» (IMD), πα.
ρά τη βελτίωση που παρουσίασαν οι επιδόσεις σε τρεις βασικές κατηγορί.
ες δεικτών, αυτές της οικονομικής, κυβερνητικής και επιχειρηματικής αποτελεσμα.
τικότητας.
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 58η θέση μεταξύ 63 χωρών, ανήκοντας στην ομάδα
των δέκα κρατών-ουραγών, μαζί με τις χώρες Ουκρανία, Περού, Νότια Αφρική, Ιορ.
δανία, Βραζιλία, Κροατία, Αργεντινή, Μογγολία και Βενεζουέλα, σύμφωνα Τάντα με
Τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας, τα οποία έδωσε σήμερα στη δημοσι.
ότητα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος). Σημειώνει μάλιστα τη δεύτερη χειρότερη
επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία (που είναι εξηκοστή). Τη στιγμή
που η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατατάσσονται αντίστοιχα στην 48η και 49η eέση.
BBG: Μην εφησυχάζετε
Παράταση
για δηλώσεις φόρου,
120 δόσεις και ΕΝΦΙΑ
Αντιδράσεις για το διορισμο
με το ράλι
ηγεσίας στη Δικαιοσύνη
Μην εφησυχάζετε χάρη στο ράλι. Αυτό cival τομή
νυμα, που εκπέμπει Το Bloomberg.
Οι πρόυρες cκλογές και η πιθανότητα αλλα
βέρνησης πυροδότησαν το πρόσφατο ράλι ,όμως η
αισιοδοξία των επενδυτών ίσως να είναι πρώιμη.
Η πρόοδος στη μείωση των επισφαλών δανείων
παραμένα επώδυνα αργή και η ανάκαμψη της υλη.
νικής οικονομίας παραμένα εύθραυστη. Τα μη ε5u.
πηρετουμενα ανοίγματα, που μειώθηκαν κατά 12,7
δισ. το 2018, περίπου στα 82 δυο, συνεχνζουν να αντιπροουπαυουν σχεδόν Το ήμίου Του χαρτοφυλακίου
δανείων. Ο ευρυπαϊκός μέσος όρος Cvai κοντά στο
ε παράταση τον ποοθεσμών νποβολής τον
δηλώσεων, χαθώς και της πςοθε.
σμίας έντα:ης στη Ούθμιση των 120 δόσεων πρα»ντιδράσεις έχει ποοοαλέσει η πρόθεση της Χυβέρνησης
Τσίπρά να δ4OQ€σει νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης
ς ποιν από τις εκλογές.
λίγες ημέΑυτό το σχέδιο-eleXov, δηλαδή, της Αυχαιοσύνης. εξεπηρετεί
άλλο στε και η μετάθεση teov edonin για τις 7 Ιουλίου, eviKOge
TQox®ές η πιο πυθανή ημερομηνία ήταν η 30ή Ιουνίου.
Το σχέδιο της Χυβέρνησης Τσίπρά να ee ga την ηγεσία της
Ou TQ0θεσμίες αυτές, εξετοΚεται να παραταθούν
α το διάστημα μετά τις βουλευτιχές εκλογές της
υ ποΟΧειμένου να διευκολυνοούν ot
ρολογούμενοι. Σημειώνεται ότι η TQ00εσμία για την
υποβολή τον φορολογιοών δηλώσουν από τα φνου.
κά xa. voguad to so οτα λήγει στις 30 Ιουνίου εννο
έντα η
Δικαιοσύνης, με επιλογίς που θα γίνουν στο παρά πέντε τον εθνι
Ηών exAcrew, παρά τις π οοοπου σεις της ΝΔ για την ανάγκη να
τηοηθεί η θεσμική Tim παρά τις επισημάνσεις τοον συνταγμα τολόγον για "χαταδολίενση του Συνταγματος», αποκάλυψε ο xupee.
νητικός εκπρόσοπος Δημήτης Τανακόπουλος.
οτις 28 Ιουνίου λήγει η ποθεσμία για
«Οι ελληνικές Τράπεζες δεν θα είναι σε θοη να λυτουργήσουν συστά, παρά μόνον όταν αυτό το «βουνό» με ωθεί σημαντικά, υπογραμμίζετα
ouluiv αυτόν το παανότεΟΟ είναι ότι θα γίνουν τις
επόμενες ημέρες.
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛ
πληθωρισμός! | Ποου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Στα 21,6 δισ
η συνεισφορά του στο ΑΕΠ
προστά σε αυξήσεις-qura θα pge0ούν από
τις 20 Ιουλίου όσοι κάνουν αναλήνεις από
ΑΤΜ άλλων τραπευν. Η αύξηση θα είναι
100% χαί Λλέον Χάθε ανάληνη που θα γίνεται σε ΑΤΜ
άλλης το πε ας από αυτή από την οποία οδό ηχ, η
xi τα ανάληψης, ο πελάτης θα χοε ve ται με προμητονυσμός το 2018 συνέβαλε άμεσα στη δημιovena του 11,7% του ΑΕΠ της χώρας με 21,6
δισ., σύμ4ονα με στοιχεία και εκτιμήσεις που
πεαλαμΡάνονται σε μελέτη του Ινστιτούτου του Συν.
δέσμου Ελλην tiv Τον στυών Ετιχοήσεων (ΙΝΣΕ
ΤΕ), Η άμεση συνεισ ο ά τον τονισμού στο ΑΕΠ αν
κατά 13,3% ήχατά 2,5 δισ. σε σχάση με το 2017
κληθεο μαμάς ανήλθε στο 130,06% το 2018 στη Beve.
Covea, το ΑΕΠ της οποίας συ'eeuevoOpee 47,6% με
ratu του 2013 χαι του 2018, 20ατά στοιχεία που €διοσε στη
δημοσιότητα η χεντοική τράτεςα, τα ποώτα μεγέθη που
αναχ ίνοσε επίσημα Επειτα από ΤΟία χρόνια Ο κληθεο xσμός ήταν 274,4% το 2016, 862,6% to 2017 και 130.0 0,2%
το 2018.
θεια από 2 έως 3 twei.