Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ENT,'
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογρά<ρος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτη ης.Εκδό ης.Διευθ
SBALZEPBA- ETO 450-Aa ύλλου 11484 T
0.60 ευρώ
τη 30Maou2019
T. IL MACEABETAE
Η ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ
Ανανεώνεται το νέο Περιφερειακό
Συμβούλιο Ηπείρου
καλεί τους συομότες του
anotahttuato ms κατανομής
Η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ έχει όνομα.
Αλέξης Τσίπρας
Δυσαρέσκυα στους κόληους
ms αστυνομίας
Για την Παρουσία
του αρχηνού της
,'ου ΣΥΡΙΖΑ
uoon στον.lpovo- touc anovontaoou, nadeevrou