Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2019 | ΕΤΟΣ 190 | ΦΥΛΛΟ 4.463 | 1,00€ | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Ο νέος νόμος που διέπει τα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, αυτός που ακούει στο όνομα «Κλεισθένης
1», το πολυδιάστατο θέμα-ζήτημα που αφορά στην σύνθεση του ΔημοΤΙκού Συμβουλίου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων, του Τοπικού Συμβουλίου Νάξου και η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
ΣΤΑΥΡΟΑΕΕΟ
Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (N. 455 5/20 18), δρο
Δερμα ολονο ανουν απο η
σε)παραλίες,τον Μικρών
ΚυκλάδωνΥιαενημέρωση
σχετικά με την ηλιοπροστασία
μολογεί αρκετές και(σημαντικές μεταβολές nou
αναδιατάσσουν το έως σήμερα γνωστό «Kanalσυμβουλών(στη Δημοτικ
ρατειο» τοπίο
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟυ κομίζει στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση Ο Κλεισθένης» αναμένεται εντός
των επομένων μηνών να διαμορφώσουν μια "νεα
τάξη πραγμάτων"-όχι μόνο-σε επίπεδο οργα
Ναυτικής, διοικητικής και επιχειρησιακής ραστη
ριότητας των ΟΤΑ, αλλά και σε επίπεδο Πολιτικής
στρατηγικής και συμπεριφοράς από πλευράς των
αιρετών οργάνων των ΟΤΑ,
κοινοτητα χωρας!NOIC
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
Στο μεταξύ, σε διαδικασία ανασυντάξεως των δυ
νάμεων τους οι δύο δημοτικές παρατάξεις Ενωμένοι ΜΠΟρούμε-Δ. Λιανός και Μαζί Αλλάζουμε
Λ. Χατζηανδρέου) Που θα διεκδικήσουν τα ηνία
της επόμενης Οημοτικής αρχής, τρία 24ωρα Πριν
ανοίξει η κάλπη Προσεχούς (δεύτερης και τελευταίας) Κυριακής των φετινών δημοτικών εκλογών.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα