Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2019
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27301
Διφορούμενος
Ευρωεκλογές: Το καλύτερο
στην Ανατοη1Kn
Μεσόγειο
χειροτερα» κομματα
Ο υπ0UQ76ς Εθνικής Αμυνας της
Τονοκίας αναφέρθηκε στην πρόσφατη
ναυτική άσκηση της γειτονικής χώ!ας,
ξοπλίσουν τα θεσμικά
ική αναφορα εκανε χαι στις προδόμησης Εμπιστοσύνης
σύρραξι
Τουρκία
Ακάρ, ο οποίος παράλληλα, έστειλε μήνυ
οποίε
πολλοί συνειδητοποιή
σημαντιχο
τερες προκλή
ναφερόμε
επει τις ιδιωτικες
Ευρώπη
ασφαηιστικες να μΠουν
αϊκά κόμματα
στο κοινωνικο
ν δύναμή τους,
ς από
20 σε 25% είναι μετρησυστημα ασφαηειας 0
Γ. Στουρνάρας
σινοι και οι φιλελεύθε
Απαντηση από Μαξίμου
«Το αποτέλεσμα αυτών των ευρωπαϊ
κών εκλογών ίσως να είναι το καλύτερο
ιναι οι μεγαλύτερ
κατάφεραν να εδQαιωθούν ως τρίτος πό
α κατεστημένα κόμματα έλαβαν
της ΤτΕ
ένα μήνυμα στις ευρωπαϊκές εκλογές. Οι
ψηφοφόροι λένε καθαQu: Το να συνεχισε
στο άρθ
στευαν ενα μηνυμα στα χα
τεστημένα κόμματα. Προειδοποίησαν ότι
μματα δ
γουν τα αξιώματα χαι να χαθορίζουν με
μοντέλο τη συμμετοχή των ιδιωτικών α
σφαλιστικών εταιρειων, όπως υποστηοστο 12th Insurance Conference.
αναφέ!ει σε ά!θρο του στην εφημευδα
Die Zeit ο Μαρτσελ Οάτσεο, διευθυντής
ον Γερμανικού Ινστ
η συνεχιση των ιδιων πολιτικων δεν αποπολιτικής, αλλά πρέπει να προσεγγίζουν
και να πείθουν με καλά επιχειρήματα και
«Η παροχή συνταξ
τιχων υπηρε
δωσαν στα κόμματα σαφή εντολή να λά
άλ διάταξη θα μπορούσε να
σιων, Λειτουργωντας συμπ/ηρωματιχα της
βουν σοβαρά υποψη την Ευρώπη και να ε
χοινωνικης ασφαλισης, μπορει να ανάδειτα πλεονεκτήματα τον χεφα
Le Figaro: Χρυσές ευκαιρίες για αγορά
ε οχικών στην Ελλάδα
ς παραγωγ
Μαλαισία:
γερμανικού δικτύου κτηματομεσιτικών
Επιστρέφει τα
ελευταια χρονια στον τομέα των ακινη
στον τομέα αυτό είναι σήμερα ιδανικές
σημειώνει η Ναταλία Λεονταράκη του
Με 150.000 ευρώ, μπο-ΣΕΝ
των στην Ελλάδα αναφέρεται η γαλλική
Le Figaro σε άρθρο με τίτλο «Η Ελλάδα
παραμένει ένα Ελντοράντο δευτ
σκουπιοια των
11λούσιων
χωρών
ων χα
Το WWF ταξιδεύει στη Μεσόγειο και
τοικιων».
αλαισία θα στ
προειοοποιει Υια το Περι annov
εως και
υποχώρησαν 46% στην Ελλάδα, αλλά στο
εξής υπάρχει η τάση να σταθεροποιηθούν
Μετά από 10 χρόνια αυστηρής λιτότητας η
χώρα αρχίζει να αναπνέει πάλι με βε
3.000 τόνους πλαστικών απ0QQ1μμάτων
πίσω στις χώ!ες από τις οποίες προήλ.
θαν, δήλωσε σήμερα (σ.σ. Τρίτη) η νος της Κουάλα
Λουμπονο, η οποία έρχεται να προστεθεί
Το χα!άβι του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (wwF) «Blue Panda» σηκώνε
άγκυ!α την Τετά!τη 29 Μαΐου, για το προτο του ταξίδι στη Μεσόγειο, με στόχο την ε
νημέQωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γυΟω από τις συγχQ0νες πεQ1βαλλο
ντικές απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου. Η δρά
ση είναι της Μεσογειακής [email protected]ωτοβουλίας του WWF (Mediterranean Marine Initiative)
και ευθυγ!αμμίζεται με το OQαμα της OQγάνωσης για τη δημιου!γία μιας βιώσιμης
Μπλε Οικονομίας» στην πεουχή της Μεσογείου
Τους επόμενους έξι μήνες, εκτός από την Ελλάδα, το «Blue Panda» θα επισκεφθεί
άλλες πέντε μεσογειακές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία, Τυνησία και Μα
νός που συνείσφερε στη σταθεροποίηση τα
καταΛογο των ασιατικων χω!ων
α χρόνι
σκουπίδια των πλούσιων χωρών
Η Μαλαισία έγινε πέρυσι ο βασικός
προορισμός παγκοσμίως των πλαστικών απορριμματ
κτημα
τών, που ωστόσο αναφέρουν ότι η χτημα
ταγορά βρίσκεται ακόμα μακριά από το ε
πίπεδο προ κρίσης. Η χώρα όμως παρέχει
καιρίες στον τομέα τ
τά την απα- >FNAA
γορευση των εισαγωγων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα