Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Λευτέρης
Ιωαννίδης:
«Έχουμε
εμπιστοσύνη
στις διοικητικές
και δικαστικές
αρχές για το
αδιάβλητο της
διαδικασίας»

Αίτημα για επανακαταμέτρηση
ψήφων κατέθεσε
ο Κυριάκος Μιχαηλίδης

σελ ~ 3

52,13% το ποσοστό του Γιώργου
Κασαπίδη στις περιφερειακές εκλογές
- Συγκεντρώνει περισσότερους ψήφους
από τους υπόλοιπους πέντε συνδυασμούς
σελ ~ 13

σελ ~ 6

Έτος ίδρυσης

1990

Λόγος

Κυριάκος
Μιχαηλίδης:
«Η διαφορά των
μόλις 14 ψήφων,
με υποχρεώνει, να
εξαντλήσω κάθε
νόμιμο μέσο»

Βασίλης
Κωνσταντόπουλος:
«Η μάχη των εκλογών
της πρώτης Κυριακής
απέδειξε ότι από τους
τέσσερις συνδυασμούς
που συμμετείχαν οι
τρεις είχαν την ισότιμη
προτίμηση και την
ισχυρή θέληση των
πολιτών να τους
διοικήσουν»

τιμή 0,50 €

Ράδιο

σελ ~ 5

σελ ~ 7

7000

Αρ. φύλλου

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Ακούστε
live

Η κατανομή
των εδρών
στο δημοτικό
συμβούλιο
Κοζάνης στο
93.84% της
ενσωμάτωσης

σελ ~ 24

Οι δημοτικοί
σύμβουλοι
Κοζάνης
με τους
περισσότερους
σταυρούς
στο 80% της
ενσωμάτωσης
- Πρώτος
ο Κώστας
Κυριακίδης

σελ ~ 24

Πώς
κατανέμονται
οι έδρες
στο
περιφερειακό
συμβούλιο

σελ ~ 11

Οι περιφερειακοί
σύμβουλοι
Π.Ε.Κοζάνης
με τους
περισσότερους
σταυρούς
σε 341 από 388
εκλογικά τμήματα
- Πρώτη η Γιούλα
Γκατζαβέλη
Τσαρίδου

σελ ~ 12