Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ApppFAEP
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
29 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12272
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΑ0r0Y 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Προσέλκυση επενδύσεων, νέες θέσεις εργασίας, μείωση φόρων
Μητσοτάκης: Εέρουμε Πώς θα επιτύχουμε ανάπτυξη 4%
ς «πρώτο σημαντικό βήμα» για μια «μεγάλη πολιτική αλλαγή» χαρακτήρ
σε το αποτέλεσμα τον εκλογών της Κυριακής ο πρόεδρος της Νας Δημο
κρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης
«Την Κυριακή, η Ελλάδα έκανε ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς μία μεγάλη πολιτική αλλαγή. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τις δυνάμεις του εξτρε
μισμού, του λαϊκισμού, δίνοντας έμφαση στα θέματα που απασχολούν περισσό
τερο τους Έλληνες. Την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων
η των φόρων, την αντιμετώπιση της ανομίας στις γειτονιές
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Οι αγορές αναζητούν πολιτική σταθερότητα και
εργασίας, τη μείωσ
οι πολίτες εντός και εκτός Ελλάδας γνωρίζουν ότι η νούμερο ένα προτεραιότητά
μας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας. Έχουμε θέσει ως στόχο να επιτύχουμε ρυθ
μούς ανάπτυξης της τάξης του 4% και γνωρίζουμε πώς θα τον κάνουμε πράξη»
Goldman Sachs:
Στουρνάρας: Καμπανάκι
Spiegel:
Ο Τσίπρας
Νίκη ΝΔ με θετικές
για τη χρηματοδότηση
επιπτώσεις στην οικονομία
χρειάζεται ένα θαύμα
των συντάξεων
θετικές προοπτικές για περατέρω αποκλιμάκωση
Τυν ομολόγων και για ενίσχυση Της ανάπτυξης
ελληνικής οικονομίας δημιουργεί η πιθανή επικρά.
τηση της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές, ση.
μειώνει σε αναφορά της η Goldman Sachs.
Οπως επισημαίνει η Goldman Sachs, στην Ελλά.
δα βρίσκεται σε εξέλιξη μία κυκλική ανάκαμψη, υποστηριζόμενη από την αύξηση της καταναλωτικής και
την επιχειρηματικής εμπιστοσυνη και τη χαλάρωση
Των οικονομικων συνθηκών
Μία νέα κυβέρνηση υπό τη Να Δημοκρατία θα μπορούσε να είναι θετική για την εμπιστοσύνη Twv aYoκαι να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των αποδό.
στων Των κρατικών ομολόγων καθώς και σε ευκολάτρη Χρηματοδότηση, η οποία με τη σειρά της θα
υπεστήριζε περαπέρω την οικονομική ανάπτυξη.
τον ρόλο που μπ να διαδραματίσει η ιδι.
οτική ασφαλιση στην αναπτνξιακή ποοοπό.
θεια της χώρας Χαι στην ΧΟινωνική ενημε μα, αναΑλβης Τσίπρας υπότη ηχοή ήττα στις evgeaeaorfg
και προανήγγειλε πρόοοη προσφυγή στις κάλπες. Σε τι
αποσχοπεί; δι ου,τάται το Spiegel Online με τίτλο «Ο Τσί
προς χοειάξεται ένα θαύμα
Εστιάζοντας στον χλάδοτης ιδιο ηχής αοφάλισης
«Η Ελλάδα πηγ αίνει αντί0ετα στο Q€ύμα. Την ώρά που σε πολλές
ς ενισχύθηκαν λαΐχιστιχές > cu εθ rxonxis πολιτι.
μια μεγάλη
μπορεί να αναδείξει τα Ζλεονεκτήματα των Χεφα.
λαοποιητιχών πυλώνον: μέσο της αποταμίευσης
και της παραγιηχής ααιοποίησής της, μΛορεί να δηχές δυνάμεις στην Ελλάδα οιον τηοητιχο(πανηγυ Ο
vizn.O
τοναρχηγό της αξιοματικής αντιπολίτευσης Κουάχο Μητσοτάχη.Ο
προοθντονογός υπολόγισε λάθος το πολιτικό τίμημα για τη Συμ povia
τον Πρεσπών χαι ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει τη στοιξη της μεσαίας τάSης.».
Το Spiegel συνεχίξει ότι για τον Λρόεδρο της ΝΔ το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί ποοσωπικό00ίαμβο.
ντας πολύτιμους ποοονζ για τη ΧΟηματοδότηση της
ανάπτυξης της χοας χαι τη δημιουΟγία νέουν θέσε.
ter°σίας, επισήμανε μετα:ύ άλλων
ΣΕΛ. 3
ΠΡΟΥΠΟ
στιςοημοσίεςΕΠ
ερίπου το 15% του ουθμού τerv ειδών που δυατίθε.
νται στα ootstEQ μάΟκετ (7.500 ZQ0ϊόντα) α ορά η
μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σύμίονα με το Ινστιτούτο
Ερευνας Αιανεμπο ου Καταναλοηχον Αγορών. Το ΙΕΑ
ΚΑ ολοκλήροοσε ανάλυση της α ας μείοσης του αναλο
r ύν ΦΠΑ στα πο ο ντα ΧΟυ μετατάσσονται από συντε
λεστή ΦΙΙΑ 24% σε συντελεστή ΦΠΑ 13%.
ξηση χατά 1,542 coat. παρουσίασαν, τον Απρίλιο
19, ot 20ατα06σε του ιδυοτιχού τομέα, έναντι αύ.
Επενδύσεων καταγ0 iqt1χε το TQero τετράμηνο του
έτους, Οι δαπάνες τον ΠΑΕ στονο ατικό és λογισμό
διαμ equi0ηκαν στα 886 exor παΟ νοιά οντας μείο τη
έναντι του στόχου 20ατά 154 cear. Την ίδια στι τα δη
μόσια tooba u tege ησαν τον στοχο χατά8,9%, σε με άλο
βαΟμό χάρη στις μεγάλες εισπράξεις από τον ΦΠΑ.
ξησης 1.217 cear. Τον προ ούμενο μ να χαι ο ert σως
qu6μός μεταβολής διαμογγάθ Ρε σε 60% από 5 5% τον
ZQ0ηγούμενο μήνα Αύξηση Ματέ 709 cear. παρονοίασαν
os xara06σες των επιχειοήσεων Αυ ηση 833 εκατ. ευρώ