Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

29

ΜΑΪΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

7 Ιουλίου
οι εθνικές κάλπες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

«Φουντώνει» η
µάχη του β’ γύρου
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: ΜΗΝΥΜΑ ΝΙΚΗΣ
ΚΑΘΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: ΓΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΣΕΛ. 5,6

∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ:

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν
n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

«ΠΟΤΑΜΙ»: IΣΩΣ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΜΑΥΡΩΤΑ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΣΕΛ. 17

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5148

Παραιτήθηκε
από την ηγεσία
ο Θεοδωράκης

ΣΕΛ. 5

ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Μαραθώνια...
η καταµέτρηση
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πώς θα ψηφίσουµε την
Κυριακή: Σε ένα τµήµα
µε δύο κάλπες
ΣΕΛ. 4

Η βεβαιότητα
και η προσδοκία
ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ: ∆ΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΖΗΤΑ ΤΟ 60%

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΣΕΛ. 7,8

Αλλαξε χέρια
η Παναχαϊκή

ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ:

Ψήφος κατά
συνείδηση
ΣΕΛ. 8

Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Γ»

Γιατί θα εκλεγώ
∆ήµαρχος Αιγιάλειας
ΣΕΛ. 9

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Αναβρασµός
και απεργία
ΣΕΛ. 10

Προµηθέας:
Εκτός µε ΑΕΚ
ΣΕΛ. 25-28