Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣΦ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
2019 ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥΟΕ. Ετος
17523 . Τιμή 0,60 e . Τετάρτη 29M
ιδιοκτησία:
620-Ap. φύλλου
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-DANNINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 33 791 . Fac 26510 30.350m http hw
proi oslogos.gr . em [email protected] slogos.gr
Οι Γιαννιώτες μόνοι τους θ' αΠΟφασίσουν
Ποιον Δήμαρχο θέλουν στην Πόλη τους!
σφαλείς πληροφορίες, κάθε λοής παραγοντες εκεί στην Αθήνα
4 ή, έχουν οξιμένη αντιληψη και είναι απολύπος καοί να αποφαοσουν μόνο τους ποιος από τους δύο υποψηφιους δημάρχους, ο
Θωμάς Μπέγιας ή ο Μου σής Ελισάφ EMI o mo κατάλληλος να ατης πόλης για την επόμενη τετραετία.
ρίοδο ιφίαμη γενικότερα για την πορεία της πρυΤΕύουσας της
Αυτό το έχουν πράξει εξάλλου και στο παρελθόν, επιλέγοντας
Ac Το ξανασκεφτούν αυτο, γιατί κινδυνεύουν να Εκτεθούν ανπαο ωτα και ο.1 10' και το κομμα τους. Α απο ουν να ε
μπλα ουν σης εσυ τερικές υποθέσεις της πολι ς που δεν Τονς α
γιανα μην κάνουν τα πράΥματα χειρότερα απ' ότι ήδη τα
ουν α α κη π ακΕσεων και π οτ οπων απο παρα οντες και
τοπικα κο ατικα στελε ή, TOU E TTE OO TEpo δε Xpe α ονται
ο ηγ ση κομμάτων και ποτικών upo στη OVER
Μπορούν μόνο τους οι Γιαννιώτες να λαυν αποφάσεις για
το μέλλον του τόπου Τους καυτό δε χωράει αμφισβητηση Ας
To ς υπο ουν λοιπον εΚΕνοι που ετοιμα οντα να Του δ
σοον..κατευθυ σεις, ο mu ro 5 T0ος ως ο οπάδο στην αγκαλιά
του εκλεκτού τους υπο ηφιου. Ναι ιο ύει από Συμ ο α με Ο.
μπορει να
ομως οι πολίτες έχουν κι
μι ν ηταν παντα . Ιδανι ες α επλογε
την κ
νου δικά Τους και τα ΧΕάνοντα ΟΕ
πι Αυτο ο κηση; Σ ατη δε χα ουν εξι Εν παρεμ ασες ούτε
κομματι ο απο μη ανης θει! Οι Γιαννι τε πραγμα Τ α δεν
Τους εχουν ανάγκη
θα το πρα ρον αυτο και την ε ο ενη Κυριακή, θα επ έ uv
na, με αση τα δικα τους 1 pm ρια, τον επομενο δημο ο της
πόλης τους Σ απ την απόφαση δε χρειαζοπα κο q oep. Δεν
Ποια είναι τα δίδ
Που θα διαστα
παγώσαν οικονομία και καθημερινές δραστηριότητες
Στην προθέρμανση τα κόμματα Υιαης
βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου
Με "σύνθημα εμείς μπορούμε καλύτερα
οι μονομάχοι σε 13 Δήμους Της Ηπείρου!
Εντονες οι ζυμώσεις στα
ου ητησεις με τις υπόλοιπες παρατάξεις . Ευχαριστίες από τον Ν. Γοον τα
. Δεσμεύσεις σε σημαντικά θεματα ζητά ο Α. Μπαρτζώας
Παράταση μιας εβδομάδας λόγω πανελλαδικών έδωσε ο Αλ. Τσίπρας
κ. Μητσοτάκης: ΤέσσεQ1ς οι προτε0LL°τητές μας
Συνωστισμός υπου ηρίων σε Ν.Δ. και ΚΙΝΑΑ στα Γιάννενα
Παράταση Οωής» για μια Ε
την Κοριακή έγινε
κόβήμα για Την
βουλευτικές εκλογές για την Κυριακή 7 Ιουλίου. Ως aria, onkp:
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Του θα προΧΑ θα κριθεί την ερχόμεν
που Ενα και ο μεγαλύτερος Δήμος : μαθητές η διενέργεια Των εκλογών mprv την ολοκλήρωσή roug.
Κυρια.
δας δεν αλλάζ στο παραμΚ00 ΤΟ
TOIT KO σκηνικό. Το οποίο τα τελευταία 24ωρα επικεΤρώνετα στη γεν.
ΚΕυμένη αίσθηση της γενικής διάλυσης που επικρατεί στην Κυβέρνηση
ψηφίων θα διασταυρώσουν r.,
φη roug, με
νικητή ηδομαρχία!
Το μεναλύτερο Ενδιαφέρον
pouo άζουν φυσικά τα Γιάννενα,
e4μίσεις» έχουν
λη Την ΗΤΕιρο έπεσε ορισικά η
αυλαία Των εκλογών Εκλέγοντας
δημάρχους από την πρώτη Κυρική. Erous υπόλοιους 13 από
τους συνολικά 180 Εκλογική μό.
-11η σεΑ.
0101 απαρτίζουν το νέο
| Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου:
Το στρες κακός σύμβουλος
για την πολλαπλή σκληρυνση
Για δήθεν Π
ΠΡΟΣΟΧΗ (!) Επιτήδειοι εξαπατούν
επιχειρηματίες τουρισμού
Braz o vuxurora Λατάξει
Exte00ωτούντου 20αι οι οκτώ
: να! Το νέο Περί Εροακό
.. Εμφανί ονται οτι είναι από keupégeaa, d
ιονςηΕΤΕμελητήυ..
: στρες, είναι από
και στην Ηπειρο, καθώς διάφοροι
ένα έγνε και μια : σης της
καθώς Την Εκλογή . Της πολλαπλής
ΑΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
κα, ο νυν περ- , σκλήρυνσης ή οκλήρυνσης κατα
φερειακός σύμ ουλος της eENr : πλάκας ΟΠως Είναι γνυ στή rvr
νικής Αυγ κ.Αναγό του a-:(nAE pe της σ ovenne
φορώντας την Εορα απο την : m. KaeyVouNeupooriaS rou
παράτα η Του Γιώργου Za XL : Πανεπιστημίου ΙαννίνωναΜόλις πρν λίγες μέρες Εξιχνάe
στηκαν σε Παραμυθιά και Πρ
μη τη σημερι: lamMVGE110mommini
νήΠαγε σμια
Ημερα για την
πολλαπλή σ υνση από την
ποία πάσχουν αυτή τη -4η σε
ρημακ , από το ς οπο ους επ1m:
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «IIA.»
«Πέρασμα» στην ρεινή Ήπειρο από : hal
την Αμερ κάνικη Γεωρ)ική Σχολή
Ο Βυζαντινός Πολιτισμός
inyEadm
Τον Πλατανιά από τον ΠΑΣ
(Με αφορμή την επέτειο άλωσης της Κων/πολης)
προτίμησε ο Γιάννης Τάτσης
νΣε άλληλύση στρέφεται πλέονηγιαννιώτικη
eH29a Μαΐου είναι η θλιβερή επέτειος της
A ώσεως της βασιλίδος των π
λης, της πρωτεύουσας της Ελληνικής Βυζηνής
όλεων, της
μένει για την ανανέωση της συνεργασίας
ον Γιάννη Τάοη για Τον
όπως όλα δείχνουν ό" ο διακαής πόθος
Erol, δίνεται η ευκαιρία να υπενστην πόλη τον Ιωαν.
Οιμίσουμεπ πρόσφερε στην παγκόσμια στορία η
μεΥάλη αυτή αυτοκρατορία Της μεσοωνικής επουλοποιεί ,για δεύτερη
συνεχή χρονιά
Γραφείο Διαχείρισης
φυοκά, δεν θα το κάνουμε με γενικός και αόριστες αναφορές. Θα
αφήσουμε να μιλήσε υπεύθυνα και ιστορια τευ ριμμένα ένας Ενος μοάλος ιστορικός. Ο Τίτλος Βυζοινός Πολησμός -moel

Τελευταία νέα από την εφημερίδα