Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτος στόχος ο Γρηγορίου
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣΤετάρτη 29
Matou 2019
Ap. Φύλλου 6351
Τιμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 l e-mail: [email protected] l www.neoagones.gr
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΟΑΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
Συντελικά eudeanqdon» του
σταυρού για υς Epoedor
Φουν Ευρωβουλευτών με tnv ενσω93,76% κα τυν onupuv στο
55.59% Eto
ουαει τα αποτελέ ματα μέχρι autn
triv ώρα το κομμα του navn
Βαρουφάκη δεν συγκεντου νει το
l dmug exouv διαμορΣΕΛ. 5
-ΠΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ
Προγραμματικός Διάλογος
μεΜπέγια και Ελισάφ
Μετα από πόφαση της rpappa elng tng
διαλόγου-συνεργασίας (συνημμι
οδηγο νται στο 2ο Yopo των εκλοεπικεφαλής τυν 800 napatdSeuw το
npul tg tatns και αναμένονται οι
ΣΕΛ. 2
ΤΟΜΗΝΥΜΑΤΟΥΚ,ΚΑΨΑΛΗ
ΜΕΤΑΤΗΝΕΚΛΟΤΗΤΟΥ
Η νίκη μας είναι
δέσμευση ευθύνη°
Ενωτικός.
xtn.av στο Δημοακό Συμβολιο με Kaapeg npOYpq patnceg aupq uvleg, μακριά από undyeleg συναλλαγές. Πολτικά η
οικονομικά ανταλλάγματα qxpavized10 Δημαρχος Ο4dg Mntyxag.
coupig Ιχνος αλαζ
ονειας και σΥουρος ότι μηορει να ενώσει όλες εις 8etkeg &υναμεις του tonou Που εκλέMed to νικηφόρο anotaeapa τυν
εκλογιών της 26ng Matau ο Δημαρχος Πωγονιου κ. Κων/νος Kapaλης έκανε την ακολουαη δηλαη
«Σας ευχαριστώ όλους από
ΣΕΛ. 7
ΣΥΤΚΡΊΝΟΝΤΑΣΕΚΑΟΙΤΚΑ
ΠΟΖΟΣΤΑ.. .
νης σας και το νικηφόρο anotaL
qua των εκλογών
Το mpάδοξο του ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 8
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΕΣ
ΚάλΠες στις 7 Ιουλίου το
επικρατέστερο σενάριο
παντού
ακών εκλογών στην Ηπειρο, καταρ
Vtog ouonotla εις διαχωριστικές
γραμμες nou 8eouv τα Βια τα κομμαnuepoprivla τυν εκλογών exe κλεκρατέστερο σενάριο ενα οι κάλπες
να σm8oov σεις 7 Ιουλιου.
Στον ΣΥΡΙΖΑ npaypatono!ονται
Η Πνθρωπογεωγραφία του νέου
Περι υερειακού Συμβουλίου
μονες τυν εκλογών. σε unoycipoug
της συντριπτικής ήττας αλλά και για
να δουν ηοια Κυριακή τους συμφ(pel Περισσότερο να κάνουν tg
εκλογες
μες. για λογους Που YVuptzi Kadozpa
ΟΙ ΕΔΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ
XA, 3
ΣΕΛ. 5
εικάζουμε