Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2019
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
www.dimoprasion.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27300
Σημαντική αύξηση
των Ευρωπαίων
Γρίφος οι θέσεις της Κομισιόν
με τις νέες ισορροπίες
στην Ευρωβουλή
Που Πηναν στις
κάλπες
Αυξημένη ήταν η συμμετοχή στις ενρωεκλογές 2019, καθώς ανήλθε στο
50,93%. Μεταξύ των 10 χωρών με τη με
γαλύτεQη συμμετοχή στις ευρωκάλπες
βρίσκεται και η Ελλάδα.
συμμετοχή ανήλθε συνολικά στο
50,93% σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επί
σημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμμετοχή στις ευρωεκλογές του
2014 ήταν στο 42,61%, στις εκλογές τ
2009 στο 42,97% χαι το 2004 στο 45,57%
μεγαλύτερη συμμετοχή στις ΣΕΛΙΔΑ 3
Μείωση του
spread στα
ομόλογα έφερε το
εκλογικό
αποτέλεσμα
v 324 έδρες στην
401 στην απερχόμενη
δηλαδή πολύ λιγότερες
από τις 376 που απαιτούνται ώστε να επι
χυρώθεί ο διορισμός του επόμενου πο
δρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ
Θετικά υποδέχτηκε η αγορά ομολόγων το αποτέλεσμα των ευροεκλογών.
Στηνα ο ά εμφανίστηκε αγο αστικό έν
διαφέρον με αποτέλεσμα η απόδοση του
10ετους ομολόγου να υποχωρήσει στο
χαμηλότερο επίπεδο 3,019%) όλων των
μετά τις ενοοεκλογές
στις οποίες ένα από τα στοιχεία που α.
ναδείχθηχαν είναι ο ,ατακοματισμός
της πολιτικης δύναμης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και η μεγάλη απόσταση που
χαριζει τις κύριες πολιτικές δυνάμεις
της Κυριακής,
Η επιλογή των πέντε προσώπων που
θα αναλάβουν τα κορυφαία αξο ματα
της Ευδωπαϊκης Ενωσης και θα συμβάλ
λουν να χ αχθεί το μέλλον της μόλις έ
γινε σημαντικά πιο δύσκολη αποστολη
τική θαείναι ανάμεσα στα
προβλήματα που θα τεθούν ΣΕΛΙΔΑ 12
Ωστόσο, στη συνέχεια παρατηρήθηχ
περιορισμένη διόρθωση, με αποτέλεσμα η
απόδοση του ομολόγου ν' αυξηθεί ελα.
Συνχρονες τεχνολογίες νια την ενίσχυση των εξαγώνων
Σε φάση υλοποίησης εισέρχονται ο
σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέας δέσμης
οάσεων στήριξης των Ελλήνων εξαγωΣυγκεκριμένα, προβλέπει τη μεταφορά
τεχνογνωσίας και την α ιοποίηση καλών
φου)ς χαι να χυμαινεται νωσεων.
ρί το μεσημέρι στο 3,12% DU
3Υστυξη γιατ νεπιτυχή ολοκληρωση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Προώθησης Εξαγωγών 2016-2018, χα
θώς και για την κατάρτιση ενός νέου συνεκτικού Σχεδίου Δράσης, εναρμονισμέ.
νου με τους στόχους της Εθνι.
κής Στρατηγικής Ανάπτυξης
Στο πλαίσιο αυτό θα αξιο1. Ενίσχυση δυνατότητας στρατηγικού
σχεδιασμού στον τομέα προωθησης εξα
Φρένο στην
που τεχνικής υποστήρτοτηση νέ 06γου τεχνικής υποστή!ιξης προς
πουογείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και
αποταμιευση σε
συναλλαγμα
γωγων απο τους αρμόδιους φορει
2. Ανάπτυξη ικανοτήτων κινητοποίηαΠοταμιευση
σης επιχειρήσεων να εξάγουν βελαί
ση εΕυγωγικών δεξιοτήτων των επιχειρήA3
γοτεχνι ής υποστη
ηχηματοδοτε
ται από την Ευροπαϊκή Ενωση και το
η κεντρικη
Ο μεναλυτερος εισαγωγεας χρυσού
στον κόσμο η Ινδία
ΓνομιχώνΟμοσπονδιακό ΥποΕνέείο ιας
τραπεζα της
Γουρκιας
ικό Ο!γανισμό GIZ GmbH (Ge
fur Internationale Zusammenarbeit), σε
Η δίγα της Ινδίας για εισαγόμενο
xeU00 είναι αχώρεστη. Η χώ!α κατέχει
συν εογασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης
(Structural Reform Support Service
Η κεντρική τοίπεζα της Τουρκίας
ξοδεύονται σε πολυέξοδες γαμήλιες
αύξησε σήμερα (σ.σ. Δευτέρα) τους σνντελεστές υποχρεωτικών διαθεσίμων των
τραπεζών για τις καταθέσεις πελατών
τους σε ξένο συνάλλαγμα, διευρύνοντας
ταμέτρα που στοχεύουν στην αποθάοων
SRSS) της ΕυΟωπαϊκής Επιτροπής.
αποθέματα χουσου στην Ινδία αυξήθηκαν σε 607 τόνους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, από 598,60 τόνους το τέταοσον και κοσμημάτων, ενώ η δυνητικά με
γάλη, αλλά αδρανής πηγή, είναι ο χρυσός
7ου Greek Exports Forum, o Project Expert της GIZ, Νίκος Αρχοντής, «το νέο
Qυνση των ιουρκων να μετατρέπο
Πρόγραμμα αποσκοπεί
στο να συμ
αποταμιεύσεις τους σε λιρες σε άλλα νοPadmanabhaswamy διαθέτει χρυσό αξίας
άνω των 17 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα
στον επιχειρηματικό οδηγό για την Ινδία
που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σευξη του στόχου αν
ξησης της συμμετοχής των εξαγωγών στο
50% του ΑΕΠ αςτο 2025, όπως αυτός ορίστηχε στην Εθνική Στοατηγική
ξένα νομισματα μετά την περυσινή κοτης λίρας, η οποία υπονόμευσε την ε.
ξωτερικων και α
ρουπάτι διαθέτει χρυσό περίπου 1.700
Ανάπ -φο0ά στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις
(www.agora.mfa.gr)
μπιστοσυνη στους στο νο
μισμα της χώρας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Εντι Ράμα: Ο δρόμος της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από την Ελλάδα
  Πρόσκληση σε Έλληνες επενδυτές να επενδύσουν στην Αλβανία απηύθυνε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα Πρόσκληση σε Έλληνες επενδυτές να επενδύσουν στην Αλβανία απηύθυνε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα στο Greek-Albanian Forum κατά τη διάρκεια συζήτησης με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης και ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ αναφέρθηκε στο σχεδιασμό πρωτοβουλίας για ιδιαίτερη μεταχείριση και επενδυτικά προνόμια σε ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην Αλβανία. Εικαστικοί «Αυτοσχεδιασμοί» του Έντι Ράμα στο Ζάππειο «Θέλουμε να ξεκινήσουμε μια
 • Μυτιλήνη: Οι ορχιδέες του απολιθωμένου δάσους
  Η θέση «Κύρια Απολιθωμένη», πέρα από τα εντυπωσιακά απολιθωμένα δένδρα που φιλοξενεί, αναδεικνύει και τις άγριες ορχιδέες   Η περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους και ιδιαίτερα το πάρκο απολιθωμάτων στην θέση «Κύρια Απολιθωμένη», πέρα από τα εντυπωσιακά απολιθωμένα δένδρα που φιλοξενεί, αναδεικνύει την μοναδικότητα του και με τις άγριες ορχιδέες που βρίσκονται στην περίοδο ανθοφορίας τους. Το πάρκο αποτελεί ένα σπάνιο βιότοπο για τις ορχιδέες, ένα φυσικό πλούτο ενδημικών ειδών και αξιοθαύμαστης ποικιλότητας, που κατά την περίοδο της ανθοφορίας δημιουργούν
 • Ποιοί σύλλογοι έβγαλαν τα περισσότερα χρήματα από πωλήσεις παικτών, τα τελευταία 10 χρόνια
  H Mπενφίκα βρίσκεται στην πρώτη θέση -και μάλιστα με διαφορά- της κατάταξης με τους συλλόγους που έχουν εισπράξει τα περισσότερα χρήματα H Mπενφίκα βρίσκεται στην πρώτη θέση -και μάλιστα με διαφορά- της κατάταξης με τους συλλόγους που έχουν εισπράξει τα περισσότερα χρήματα από πωλήσεις παικτών τα τελευταία δέκα χρόνια. Η ομάδα της Λισαβόνας, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketing registrado, έχει βάλει στα ταμεία της την τελευταία δεκαετία 543 εκατ. ευρώ από παραχωρήσεις αστεριών της, ανάμεσά τους τον Ζοάο Φελίξ και πρόσφατα τον Έντσο Φερνάν
 • Θέμα χρόνο οι συλλήψεις για την υπόθεση της 14χρονης που έπεσε θύμα μαστροπείας
  Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media της 14χρονης, που έπεσε θύμα μαστροπείας, και των τριών συλληφθέντων για τη δυσώδη αυτή υπόθεση του 29χρονου “Ταχίρ”, με αιγυπτιακή καταγωγή, που φέρεται να την εξέδιδε και δύο ακόμη ανδρών, ηλικίας 24 και 25 ετών, βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛΑΣ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, είναι θέμα χρόνου η σύλληψη ενός ακόμη ατόμου με το όνομα “Ρουσλάν” που φέρεται να βίασε την ανήλικη, το βράδυ της περασμένης Κυριακής 19 Μαρτίου, σε ξενοδοχείο του
 • Οι Λειψοί πρωταγωνιστούν σε Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία
  Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα σε ΜΜΕ του εξωτερικού που ξεχωρίζουν τους Λειψούς ανάμεσα στους Ελληνικούς προορισμούς   Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα σε ΜΜΕ του εξωτερικού που ξεχωρίζουν τους Λειψούς ανάμεσα στους Ελληνικούς προορισμούς που προωθούν το βιώσιμο τουρισμό. https://de.euronews.com/reise/2023/02/22/6-geheimtipps-fur-nachhaltigen-urlaub-in-griechenland Η γερμανική εκδοχή του Euronews, καθώς και η ιστοσελίδα Griechenland Zeitung, αναδεικνύουν τις πρωτοβουλίες του Δήμου για έναν «πράσινο» τρόπο ζωής χωρίς οργανωμένες ξαπλώστρες και με τη χρήση ενεργειακά αυτόνομου φωτισμού. Σύμφωνα με τα αφιερώματα που σ