Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
128 ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΜΑΪΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής: ΠΟΛΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
ολοκληρώθηκε ο 8ος όμιλος Λασιθίου
1. Συνεχίζεται η καταγραφή
δημοτικών εκλογών ses . Τον εκλογικών αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα των
. Τα αποτελέσματα των
ευρωεκλογών
ΜεγάλεςκαθυστερήσειςστηνΠαράδοση των σάκων
Συνεχίστηκε μέχυ και αποτελεσμάτων θα ξεκανή- pueokrp0χώρούσε η κα.
αργά χθες το βράδυ η na- σει στο Πρωτοδικείο από τις ταχώρηση των an0τελεσμα.
ραλαβή από το Πρωτοδικείο δημοτικός-κοινοτικός εκλο- ταν στην ηλεκτρονική
Λασιθίου των εκλογικών od- Yéc ιστε μέχρι ουο το δεδομένων από τα συνεργεία
ψηφίων περοφεραακώνουβούλων.
Σελίδες 13, 16, 17, 18
σταυρών των υποηφίωνδη
μεσημου, ea εχει na αλητην
ερμνη Kpop aan τε
της lécop να ηςΕνοτ τος
Αυτικ και νενου tuhooou,
. Τα αποτελεσματα των
περιφερειακών εκλογων
πρό υπο μετέφεραν μόδι6Νομού εκλογου κ pa an
δ vno en vou ouwe t
100% των τμημάτων των στο
Σελίδες 19-21
Έτσι οι un0φήφιοι δημοθου, αλλά και ο' unowpo
νεχιστεί σήμερα το ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΙΑΤΟ
έδρες στο νέο
δημοτικό συμέ ούλιο
λέσματα των Περφερειακών
μων Αγ. Νικολάου και Σητείας
παράλληλα
βιβλία
Την Τετάρτη 29 Molu To PATO
φιλοξενεί τον Υνυ στο σεφ Χρήστο Λάπα
Εφόσον διαπιστώνεται ελλι- ηαλλήλων του Πρωτοδικείου εκλογές και τους ψήφους Με καταμετρημένο πλέον
πής συμπλ po σή τους από θα tiva σχετικά πιο εύκολη που έλαβαν ο συνδυασμοί το 100% των gnpo chri
δικαστικούς αντιπροσ nou αφού ήδη έχαγίνει καταχώ ενώ από ένα τμήμαπαρέμενε προ υπτα ως εξής η αντι
γινεται εη τ nou ουμπλ -ρησή τους από την εταιρε a xup ς να έχει καταχωρηθεί προσω ευση των συνδυα
ρωση ελεΥ ος και παραλαβή Sigular Εντουτος και στην την ωρα εκτυπωσης της ομών στο 160 Δημοτικό Συμ
περίπτωση τών ncopepeo. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, στην Ιεράπετρα βούλιο ΑΥ Νικολάου (όχι ό.
βραβευμένο σεφ Χάρη nanOorlou
επιμεΑ
αντο μενού σε ανικό τα οσμα με κρασί
από Τον sommelier Του ΡΑΤΟ Μακράκη Γιώργο.
Την βραδιά θα υποστηρίζο ονικά 10 Mr Vertigo.
λα ξεκίνησαν κών θα
από χθες το απόγευμα τον β λί των πρακτικών κάθε
χο των πρακτικων και παραβολή των
Λίνα τμήματα απέμεναν βουλο αφού η καταμέτρηση
των αποτελεσμάτων Τυν ληνουν τους δεν tx
νων ηλεκτρονικά ψηφοδελ. τυν nepupepeaK ν εκλογών . Ακαίωμα στην Πόλη
έχουν αναγραφεί στα πρα.
Μλις τελεώσει oley- κτιά Αν υπάρχουν δοοο.
χος των βαλίων των προ- ρές, σε σχέση με τα στοιχεία
Με αργούς ρυθμού, ω. Αντώνη Ζερβό και ηοσοστό
στόσο, λόγω του μεγάλου. 4361% 1265οες
γκου των δεδομένων κο. των . Αλλάζουμε τον Δήμο.
θαγί. καθυστερήσεων που
χιρηση των εκλογικών α. νουν οι σχετικές δορθώσεις
ώθηκαν rpoxopo σε η κα. κ Νίκο Κοκκίνη κα Ποσοστό
αυτό θα ξεκινησε από σ -Η καταχώρηση
Trup ο για 40ηήσος 28410-23173, 6972080682
Εν τω μεταξύ με αργούς
κολάου, καθώς και των υποΗ καταχώρηση εκλογικών
Η ΣΥΝΕΧΕΑΖησειλο 5
Δικαίωμα
ΑΝΤ ΩΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ ΥΤουΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα