Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡΙΤΗ

28

ΜΑΪΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Η ∆υτική Ελλάδα
και οι ευρω-κάλπες

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ... ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΑΛ ΣΤΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙ
ΣΕΛ. 22

n ΠΟΙΟΙ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ

Τα πρώτα αποτελέσµατα της σταυροδοσίας
ΣΕΛ. 8

∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ (ΣΕ 326 ΑΠΟ 332 Ε.Τ.)

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΕΥΚΑ % ΑΚΥΡΑ % ΕΓΚΥΡΑ %
164.021
102.451
62,46%
3.336 3,26% 1.285 1,25 97.830 95,4%

ΨΗΦΟΙ
39.787
15.639
13.646
7.426
6.490
6.251
2.571
1.992
1.797
1.413
409
409

ΠΟΣΟΣΤΟ

40,67%
15,99%
13,95%
7,59%
6,63%
6,39%
2,63%
2,04%
1,84%
1,44%
0,42%
0,42%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆. ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΣΕ 1.643 ΑΠΟ 1.693 Ε.Τ.)

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΕΥΚΑ % ΑΚΥΡΑ % ΕΓΚΥΡΑ %
671.278
404.940
60,32%
10.235 2,53% 17.445 4,31% 377.2609 93,1%

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΨΗΦΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
139.203
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
124.252
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
46.228
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30.397
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12.463
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
10.107
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9.354
ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5.256

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ Ν.∆. ΜΕ 33,4%

n Ν.∆.: ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΕ ΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, 2η ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΕΛΕΖΩΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΠΕΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΩΝ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5147

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΠΟΣΟΣΤΟ

36,90%
32,94%
12,25%
8,06%
3,30%
2,68%
2,48%
1,39%

Η προσωπική
νίκη του
Κυριάκου
ΖΗΤΗΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΣΕΛ. 19

ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο Τσίπρας θέτει εκβιαστικά διλήµµατα

ΣΕΛ. 2

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
20.297/22.675 89,51 %

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΜέΡΑ25
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΠΟΤΑΜΙ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
33,18
23,80
7,69
5,41
4,85
4,13
3,01
1,61
1,54
1,45

Ε∆ΡΕΣ
7
6
2
2
2
1
1

ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ ΜΕ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ
ΣΤΟ... ΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΥ

ΤΑ «ΑΤΟΥ» ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ
ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Tα ξηµερώµατα
κρίθηκε το «δίδυµο»

Περιφέρεια: Κάλπες
τριών ταχυτήτων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΙΧΑΝ,
ΠΟΥ ΥΣΤΕΡΟΥΣΑΝ ΟΙ «ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ»

ΣΕΛ. 20-21

ΣΕΛ. 4-5