Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δημαρκόπουλος:
"Η Ξάνθη
προχωρά
μπροστα.
ΟΙ Πολί.
τες για μια
ακόμη φοΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡ Ι Δ Α
ΘΡΑΚΗΣ
ρά θα νικήΤΡΊΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2019. Ae.4άλλου 8642. Ετος. 360, 0,30 EYP2.0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4,67100 ΕΑΝΘΗΟ 2541021717
σουν."
www.agonas.gr e-mailagonassan gmal .com
ΚΩΑ. EAT A1858
IAA 9
axtixo u
ostns.
Την Κυριακή
εκλέγονται Δήμαρχοι
και Περιφερειάρχης
Δήμος Ξάνθης: ΔημαΟχοπουλος . Τσέπελης
llepl4έρεια ΑΜΑΘ: Μετιος-Τοψίδης
Αήμος Αβδήρων: Τσιτιρίδης-KQ1τσίνης
Δήμος Τοπείρου: Μίχογλου-Κηλιχιώτης
Επαναληπτικές εκλογές την Κυριακή στους Δήμουςθης, Τοπείρου, Αβδήρων για να εκλεγούν οι δήμαρχοι.
Για το Δήμο Ξάνθης Δημαρχόπουλος-Τσέπελης, για το Δήμο Αβδή
ρων Τσιτιρίδης-Κριτσίνης, για το Δήμο Τοπείρου Μίχογλου . Κηλικιώ
Επαναληπτικές εκλογές και στην Περιφέρεια ΑΜΑΘ Χρήστος Μέ
τιος και Χριστόδουλος Τομίδης.
Αποτελέσματα στην ηλεκτρονική μας
Εκδοση www.agonas.gr
ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελευταία νέα από την εφημερίδα