Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

27

ΜΑΪΟΥ
2019

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2491

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Πρωτιά Φαρµάκη,

στο β΄γύρο µε Κατσιφάρα
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 21

Ιστορική
νίκη της
Ν.∆., ούτε
το 1982
τέτοια
διαφορά
ΣΕΛ. 4

Καθαρή λύση

µε κάλπες τον Ιούνιο
ΡΑΓ∆ΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΜΟ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

«Έσβησε»
ξαφνικά
ο γνωστός µετρ
ΣΕΛ. 37

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
Ο ΛΑΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ,
ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ:
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ,
ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΟΥΝ
ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΣΕΛ. 20

ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΕ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟ
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Ο∆ΗΓΗΘΗΚΕ 23ΧΡΟΝΟΣ

Πάτρα:
Προβάδισµα
Πελετίδη

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ:

«Καθάρισε»
από τον α’ γύρο
ο Θ. Μπαρής

Φίµωσε,
χτύπησε και...
λήστεψε
τον πατέρα του!

ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΡΩΡΟΣ, ΨΩΜΑΣ, ΠΑΤΟΥΧΑΣ

∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ: ΜΥΛΩΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΟΥΤΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΑΖΟΥΡΑΣ

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ.18

ΣΕΛ. 22

Ανοιχτοί «λογαριασµοί»
στους άλλους ∆ήµους